Resenärer ♥ städare

I söndags var vi på plats för att stödja städarnas demonstration vid Citybanans invigning. Plakaten till stöd för städarna syntes överallt och det kändes nästan som att hela invigningen var en demonstration!

Planka.nu ger 1000 euro till RättBuss

Våra vänner RättBuss har fått ett stort problem: Deras buss har gått sönder! Inte så mycket som är rätt med det. Därför har de startat en crowdfundingkampanj för att samla ihop pengar till en ny buss och vi vill gärna att så många som möjligt är med och hjälper dem.

Massplankning och protest mot (m)

Samtidigt som priset höjs så ökar också våldet: klämspärrarna ställs om så att flera resenärer skadas och i Järva sätts polisen in för att jaga plankare. Men detta är varken spärrarnas, polisens eller biljettkontrollanternas fel.

Polisen jagar plankare vid biljettkontroller i Järva

Återigen väljer polisen att agera konduktörer åt ett privat företag för att säkra deras intäkter. I samarbete med Arriva genomför polisen just nu storkontroller på bussar i Järvaområdet, där alla bussar stoppas och genomsöks av kontrollanter, poliser och ordningsvakter.

Nolltaxa står inte i motsats till cyklism

De senaste åren, och ett flertal gånger de senaste veckorna, har en kär gammal käpphäst hos nolltaxemotståndare fått galoppera runt i debatten. Vi talar om argumentet att ett avskaffande av avgifterna i kollektivtrafiken skulle leda till att cyklister…