Trafikmaktordningen i Tottenham

Planka.nu var i London för att lansera översättningen av Trafikmaktordningen, som nu givits ut av PM Press som The Traffic Power Structure. London är en intressant plats för trafikpolitik…

Välkommen till P-kassan Carola

Carolas plankning sätter också fokus på en bra grej med nolltaxa – förutom omfördelning, öppen kollektivtrafik och att få folk att ställa bilen – och det är att den som är ovan vid kollektivtrafik får lättare att åka med.

Nolltaxa på gång i Härnösand

Härnosand kan införa nolltaxa till hösten. Det är en satsning som ska komma alla till gagn, men som också är en del av planen att integrera nyanlända. Vi tycker det är positivt att det inte blev nolltaxa bara för en särskild grupp. Det vi lärt oss om studentrabatt, fria resor för pensionärer och liknande är… Läs mer»

Nolltaxedagen 2016 – Tillsammans kan vi öppna alla spärrar

Nolltaxedagen är en internationell aktionsdag för att uppmärksamma frågan om gratis kollektivtrafik som firas varje år den första lördagen i mars. I år är det den 5/3 och med anledning av detta bjuder vi in till spärröppningsaktion i Stockholm. Samling är kl 14 på T-Centralen under spottkoppen utanför Coop. All info och material kommer finnas… Läs mer»

Trafikmaktordningen översatt till engelska och tyska

För att hitta lösningar som leder till ett samhälle präglat av tillgänglighet istället för automobilitet och bildominans så behöver saker hända runt om i hela världen. Om vi kan bli en del av en sådan diskussion så är vi förstås mycket nöjda.