Om Planka.nu

Planka.nu är ett nätverk av grupper som arbetar lokalt för avgiftsfri kollektivtrafik. Idag finns vi i Stockholms län och Göteborgsområdet.

Planka.nu arbetar utomparlamentariskt, dels genom vår plankningsförsäkring p-kassan och dels genom vårt opinionsbildande arbete. Vi är inspirerade av idéer om direkt aktion och självreduktion och väljer att kombinera detta med ett mer klassiskt politiskt lobbningsarbete samt vårt arbete som Sveriges enda trafiktankesmedja. Vi uppmanar till avgiftsstrejk i kollektivtrafiken.

Planka.nu är en platt organisation och vi arbetar helt ideellt. Verksamheten finansieras helt och hållet genom våra lokala p-kassor

Historik

Planka.nu startades av SUF-Stockholm år 2001 när politikerna i Stockholms Landsting trots försämrad kvalitet på kollektivtrafiken åter igen bestämde sig för att höja priset på månadskortet, denna gång till vansinniga 500 kronor.

I början av 2003 startade Planka.nu upp även i Göteborg. Samma år startades också vår finska systerorganisation Pummit upp i Helsingfors. 2005 kunde vi lägga till Östergötland till listan på lokalgrupper, 2009 startade verksamheten i Skåne och 2011 tog vi Norge med storm när Planka Oslo startade. Idag fortsätter kampanjerna i Stockholm och Göteborg.

Planka.nu:s nätvaro

Vi publicerar inte bara saker här på vår hemsida, utan leker även på massa andra ställen på älskade Internets.