Vad tycker vi?

Avgiftsfri kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är inget man kan kompromissa kring. Den utgör en livsnerv i staden och är en kollektiv angelägenhet, en förutsättning för att stadens ekonomiska och sociala liv ska fungera. Att kollektivtrafiken är för dyr är både ett strukturellt problem och en konkret verklighet för enskilda människor. Det är inte rättvist att en miljonär och en arbetslös betalar lika mycket för att åka kollektivt. Med skattefinansierad, avgiftsfri, kollektivtrafik så betalar var och en efter förmåga.

Automobiliteten förgör våra städer

Den nuvarande trafikmaktordningen med bilen i toppen leder inte bara till klimatfarliga utsläpp, utan även till att våra städer trasas sönder av bilar, vägar och parkeringsplatser. Varje krona som spenderas på infrastruktur för bilism är en direkt attack på möjligheten att bygga socialt och ekologiskt hållbara städer.

Läs mer om trafikmaktordningen och automobilitet här.

Kollektivtrafik med människan i centrum

Utvecklingen mot ökad privatisering och marknadsanpassning som sker i kollektivtrafiken måste vändas. De företag som kör vår kollektivtrafik är enbart intresserade av vinsten de kan plocka ut ur den. Vi vill se en gemensamt ägd och skött kollektivtrafik där alla resurser används för att göra resan så bra som möjligt, för både de som arbetar och de som reser i den. Läs mer om varför vi är emot vinstintressen i kollektivtrafiken.

Det är för dyrt att ta betalt i kollektivtrafiken

Spärrvakter, ordningsvakter, kontrollanter och poliser. Spärrar, biljettsystem och köer. Avgiftsfinansierad kollektivtrafik är ineffektiv och innebär ett enormt resursslöseri. Med avgiftsfri kollektivtrafik skulle resenärerna kunna kliva på bussen genom alla dörrar, spärrvakterna och kontrollanterna skulle kunna fortbilda sig till tunnelbaneförare och trivselvärdar och vi skulle kunna köpa in fler pendeltåg istället för krångliga biljettsystem. Läs mer om kostnaderna för biljettsystemet i kollektivtrafiken här.

Resan är en del av arbetsdagen

Din resa till och från jobbet, till och från skolan, är en del av din arbetstid. Arbetsgivarna är beroende av din möjlighet till transport, men trots detta är det du som betalar för den. Genom att höja arbetsgivaravgiften eller inkomstskatten kan vi skapa en rättvist finansierad, avgiftsfri kollektivtrafik. Läs mer om hur vi kan finansiera en avgiftsfri kollektivtrafik.

Mot kontrollsamhället och Fort Europa

Avgiftsbarriärerna i kollektivtrafiken fungerar som en inre gräns. Polis, kontrollanter och väktare använder avgiftssystemet för att jaga papperslösa. För den utan svenskt medborgarskap kan att inte ha råd med biljetten innebära utvisning.
De nya biljettsystemen, med smarta kort, används för att spara detaljerad information om pendlares resmönster. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle göra det svårare för politiker och företag att kontrollera oss i kollektivtrafiken. Läs mer om biljettsystemets roll i Fort Europa och hur de smarta korten används i övervakningssyfte.

Klimatsmart och framtidssäkrat resande

Kollektivtrafiken är det enda hållbara alternativet för framtidens transporter. Kollektivtrafiken är både resurssnål och klimatsmart, ett måste med tanke på de enorma utmaningar som klimat- och resurskriserna ställer oss inför. Läs mer om kollektivtrafikens roll i framtidens transportutmaningar.

Vi organiserar plankare

Att planka är både ett sätt att spara pengar och en politisk handling för avgiftsfri kollektivtrafik. Att planka i kollektivtrafiken är enkelt, och ännu lättare blir det när vi organiserar oss och kämpar tillsammans. Planka.nu organiserar plankare i p-kassan, en bötesfond där vi tillsammans hjälps åt att betala varandras böter. Läs mer om p-kassan.