Övervåldet i Göteborg – Vi har hela listan

En debatt om biljettkontrollanternas övervåld i Göteborg rasar sedan någon vecka tillbaka. Många Göteborgare är upprörda efter att en Youtubefilm lagts ut. Den visar hur flera kontrollanter håller fast en kvinna som hela tiden upprepar att hon har betalat biljetten. Västtrafik i sin tur hävdar att hon stämplade först när hon såg kontrollanterna. Förutom allmänhetens… Läs mer»

Västtrafik börjar förvarna om biljettkontroller

I dagens GP står det att Västtrafik från början av nästa år kommer att i förväg gå ut med tid och plats för biljettkontrollerna. Man vill på så sätt förebygga plankandet och få fler att betala. Det står inte exakt hur detaljerad informationen kommer att vara men “tidpunkten och området för kontrollerna kommer att tillkännages… Läs mer»

Pressmeddelande: Planka.nu uppmanar biljettkontrollanterna att ansluta sig

Efter att ha läst artikeln i GP om hur biljettkontrollanter och chaufförer i Göteborg systematiskt plankar tillsammans på fritiden uppmanar planka.nu dem att ansluta sig till kampen för en avgiftsfri kollektivtrafik. – Vi är väldigt glada över att höra att denna oväntade grupp har valt att organisera sig i kampen för avgiftsfri kollektivtrafik säger Joakim… Läs mer»

Biljettkontrollanter plankar på fritiden

I dagens GP står det om att biljettkontrollanter och chaufförer i Göteborg använder sina tjänstekort på fritiden trots att de bara ska användas i tjänsten. De åker alltså utan giltigt färdbevis och kontrollanterna ser mellan fingrarna när de kontrollerar en annan kollega. Denna uppenbara dubbelmoral, att driva en så hård och aggressiv linje mot plankare… Läs mer»

Nytt biljettsystem eller inget biljettsystem, det är frågan

Enligt gp.se så har det äntligen blivit dags att byta ut Västtrafiks hårt kritiserade biljettsystem. Vi vill börja med att säga att vi tycker det är väldigt positivt att man verkar ha tänkt att göra en ordentlig utredning innan man fattar ett beslut, senast hamnade ju notan på 100-tals miljoner kronor för ett system som… Läs mer»

Västtrafik håller fast vid obehagliga biljettkontroller

I torsdags hade gp.se ett tv-inslag och en artikel om biljettkontroller i Göteborg och framför allt så kallade storkontroller. Flera intressanta saker nämndes, som t.ex. att biljettkontrollerna går back 20 miljoner per år (de kostar 33 miljoner och dra in 12 miljoner på tilläggsavgifter, så kallade böter). Denna siffra ändrades i efterhand till 12 miljoner…. Läs mer»

Nolltaxa och valet

Inför valet har Planka.nu Göteborg genomfört en undersökning om hur kandidaterna till regionfullmäktige i Västra Götaland vill utveckla kollektivtrafiken. Undersökningen täcker inte samtliga kandidater, utan täcker ett urval från de olika partierna med 34 rödgröna kandidater och 42 allianskandidater. Av 78 tillfrågade har 19 deltagit, däribland Jonny Bröndt (m), vice VD på Västtrafik. I en… Läs mer»

Västtrafik polisanmäler plankare

Sedan en tid tillbaka har Västtrafik ägnat sig åt att polisanmäla plankare för bedrägligt beteende (Brottsbalken 9:2). Vid flera av dessa tillfällen har åklagaren utfärdat ett strafföreläggande. Detta görs om åklagaren anser att det begåtts ett brott som skulle leda till en fällande dom i domstol. Väljer personen att godkänna strafföreläggandet, dvs erkänna brottet och… Läs mer»

Lyckat 1 maj-firande med Planka.nu Göteborg

I år gick Planka.nu Göteborg som ett eget block i SAC:s tåg med en vacker gyllene banderoll. Förbigående göteborgare kunde se muntra plankare som stolta demonstrerade under parollen “Överklassen är de riktiga tjuvåkarna”. På arbetarrörelsens traditionella kampdag valde vi att uppmärksamma den roll kollektivtrafiken har i uppdelningen av Göteborg i rikare och fattigare områden. Blocket… Läs mer»