Massplankning och protest mot (m)

Samtidigt som priset höjs så ökar också våldet: klämspärrarna ställs om så att flera resenärer skadas och i Järva sätts polisen in för att jaga plankare. Men detta är varken spärrarnas, polisens eller biljettkontrollanternas fel.

Polisen jagar plankare vid biljettkontroller i Järva

Återigen väljer polisen att agera konduktörer åt ett privat företag för att säkra deras intäkter. I samarbete med Arriva genomför polisen just nu storkontroller på bussar i Järvaområdet, där alla bussar stoppas och genomsöks av kontrollanter, poliser och ordningsvakter.

Nolltaxa står inte i motsats till cyklism

De senaste åren, och ett flertal gånger de senaste veckorna, har en kär gammal käpphäst hos nolltaxemotståndare fått galoppera runt i debatten. Vi talar om argumentet att ett avskaffande av avgifterna i kollektivtrafiken skulle leda till att cyklister…

1 maj-firande i Stockholm

Vi kommer som vanligt att demonstrera tillsammans med Syndikalisterna på Sergels torg och alla kollektivtrafikanter med eller utan biljetter och papper är välkomna att gå med oss.

Avslöjat – SL:s hemliga påskfilmer

Vi kom över några av SL:s informationsfilmer om klämspärrarna, som tydligen var för nära verkligheten för uppdragsgivaren och därmed gömdes undan. Nu är de tillgängliga för allmänheten!