Nolltaxa står inte i motsats till cyklism

De senaste åren, och ett flertal gånger de senaste veckorna, har en kär gammal käpphäst hos nolltaxemotståndare fått galoppera runt i debatten. Vi talar om argumentet att ett avskaffande av avgifterna i kollektivtrafiken skulle leda till att cyklister skippar sin miljövänliga och hälsofrämjande transport och börjar glassa i tunnelbanan dagen lång.

Tidigare har vi också skrivit om saken, men denna gång har vi grävt ner oss i alla de olika källor det hänvisas till i debatten.

Miljöpartister är ute och cyklar

Den senaste tiden har miljöpartister vid olika tillfällen, bland annat i ETC och Miljömagasinet kommit med påståenden om att det framförallt är cyklister som börjar åka kollektivt om nolltaxa införs. I ETC heter det:

Avesta, som har infört nolltaxa, såg visserligen ett ökat kollektivtrafikökande [sic], men att ökningen inte i första hand bestod av bilister utan av tidigare gångtrafikanter och cyklister.

Detta är helt enkelt inte sant, vilket vi påvisar i vår replik. Det slutar med att miljöpartisten helt sågar den källa som hon började debatten med i en slutreplik.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Ibland hänvisas ibland till denna forskningsgenomgång, men där är det en kort mening utan direkt källhänvisning:

Studier har också visat att det ofta är tidigare cyklister och gångtrafikanter som börjar åka gratis buss.

SL:s “Fyra prisstrategier” är en modellkörning som visar på en minskning av gång och cykel – men att minskningen av bilresor är större i absoluta tal:

  • antalet SL-resor  ökar med 21% (281 000 per dag)
  • antalet bilresor minskar med 5% (81 000 per dag)
  • antalet gång- och cykelresor minskar med 8% (53 000 per dag)

Det innebär att 29% av de nya resorna är istället för en bilresa, och 19% tidigare var en resa med cykel- eller gångtrafik.

Vänsterpartiet i Storstockholm skriver i sin rapport:

Dessvärre visar andra studier på att en stor del av de nytillkomna resenärerna skulle utgöras av gång- och cykeltrafikanter.

Källan finns här men det framkommer inte vad de stödjer sig på:

Trots ett ökande antal kollektivtrafikresenärer på grund av lägre taxor har det visat sig att detta har en liten inverkan på biltrafiken. Den minskar generellt sett inte lika mycket som kollektivtrafiken ökar. Detta beror bland annat på att de nya taxorna skapar helt nya resor men att en överflyttning av resor ofta sker från gång- och cykeltrafik. Det senare är inte självklart samhällsekonomisk effektivt att åstadkomma.

En möjlig start på detta är SIKAs Storstaden och dess transporter från 1999.

De understryker själva att det är resultatet ska tas med en nypa salt:

Bland annat redogörs för beräkningsresultat från ett antal modellkörningar. Dessa ska betraktas som räkneexempel och tolkas med viss försiktighet. De ger inte några exakta svar på frågan om vilka effekter som olika typer av åtgärder faktiskt skulle medföra om man genomförde dem i praktiken, men de indikerar på ett översiktligt sätt kraftfullheten hos olika åtgärder.

Det ser såklart illa ut med en procentuell minskning för cykel och gång. Men det vi är ute efter är: vilka börjar åka kollektivt efter nolltaxa? Med siffrorna ovan blir det alltså:

  • 3,8 miljoner nya resor (personkilometer) med kollektivtrafik. Av dessa är
  • 2,1 miljoner helt nya resor
  • 1,2 miljoner som tidigare gjorts med bil
  • 500.000 som tidigare gjorts med cykel

Alltså är 55% av resenärerna nya, 32% före detta bilister och 14% cyklister eller gångtrafikanter. (Avrundat så slutar på 101%, tack Svartkatt för första grävet i detta!)

Notera dock att det här är en modellering, där verklighetens empiri under 2000-talet om något visat att den här modellering är något negativ sett till effekterna på bilismen.

Staden Changning med 800000 invånare minskade tydligt bilismen

När kinesiska Changning infört nolltaxa minskade bilåkandet med 10000 per dag, vilket tydligt visar att nolltaxemotståndarna är helt ute på fel bana.

Kollektivt, gång OCH cykel istället för massbilism

När alla fakta är på bordet, så betyder det förstås inte att vi ska ignorera effekter på cykling – även om de inte är avgörande. För att bryta trafikmaktordningen så måste bilens herravälde störtas – och ersättas av kollektivtrafik, cykel, gång och inte minst samhällsplanering som minskar det påtvingade pendlandet. Nolltaxa är en del av utvecklingen, som gärna kombineras med infrastruktur för cyklar och åtgärder som ger bilen mindre utrymme.

Vi vill även avslutningsvis ställa frågan, eftersom det ses som ett så stort problem att fler börjar åka kollektivtrafik, kommer människor för skojs skull börja åka under rusningstrafiken?

Det är snarare  så att antalet resor kommer öka mest under övrig tid på dygnet, dvs att existerande infrastruktur kommer användas mer effektivt. Ingen vid sina sinnes fulla bruk kommer tränga sig in i rusningstrafik för sitt nöjes skull. Rusningstid är vi alla fast i på grund av arbete eller utbildning tvingar oss att resa just den specifika tiden.

Nolltaxa kommer förvisso leda till guld och gröna skogar, men det betyder inte att det alltid är en dans på röda rosor, och de problemen behöver vi ha en ärlig diskussion kring. Vad vi dock inte behöver är en diskussion med påhittade fakta utan forskningsstöd. Vi kan kallt konstatera att långt fler bilister än gång- och cykeltrafikanter kommer lockas av nolltaxa, och för hälsans och klimatets skull kan vi inte vänta längre.

demo med cykel

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.