SL har höjt avgifterna, men sänkt böterna!

Från årsskiftet höjde SL sina biljettpriser igen, efter en överenskommelse mellan höger- och miljöpartierna i Region Stockholm. De har också bestämt att priset kommer höjas varje år framöver. Men böterna sänktes faktiskt (med hela 14 kronor)!

Aktioner för nolltaxa i New York

I New York City fortsätter protesterna mot avgifter, spärrar och den ökade repressionen med poliskontroller i tunnelbanan. Den 31 januari manas det till en stor stadsövergripande protestdag i tunnelbanan, kallad FTP3 J31.