Vi besöker “Summer School – The Capital of Free Public Transport” i Tallinn

Tallinn, 2012 års vinnare av nolltaxepriset, införde vid årsskiftet nolltaxa för alla boende i staden. Men inte bara det, de har även profilerat sig som en stark förespråkare för nolltaxa på det internationella planet. Genom konferenser, forskning och nya nätverk så har de positionerat sig som den tongivande staden inom den globala nolltaxerörelsen. Idag gick deras “Summer School” på temat nolltaxa av stapeln på universitet i Tallinn. Inbjudna var bland annat föreläsare från nolltaxestäderna Hasselt i Belgien, Chengdu i Kina, Aubagne i Frankrike samt Żory och Żabki i Polen. På plats fanns även EU:s transportkommisionär och Tallinns borgmästare, samt forskare från Tallinns universitet och KTH.

Tallinn

Tallinn företräddes av stadens borgmästare, Edgar Savisaar, som berättade att de sedan införandet av nolltaxa vid årsskiftet har sett en minskning av biltrafiken med 14 procent och en ökning av kollektivtrafikresandet med 15 procent. Han konstaterade att en av faktorerna som drev dem till att införa nolltaxa var det faktum att kollektivtrafiken redan var skattefinansierad till 70 procent och att de ansåg det svårt att motivera att så mycket offentliga medel gick till en verksamhet som var för dyr för vissa att nyttja. De tänkte istället att om nu kollektivtrafiken är värd så pass stort offentligt stöd, borde inte alla ha rätt att använda den då också?

Innan Tallinn införde nolltaxa hade andelen kollektivtrafikanter långsamt, men stadigt, minskat. Och trots att de satsade på att köpa in nya och bekvämare bussar och spårvagnar så vände inte trenden, men i år så har 21 procent fler av tallinnborna använt kollektivtrafiken, varav åtta procent aldrig åkte kollektivt innan. 68 procent av invånarna har kollektivtrafiken som sitt främsta transportmedel, en siffra som ökat med 13 procent, medan andelen som främst åker bil har minskat med nio procent.

En sak som slår en nästan direkt på gatorna här i Tallinn är att bussarna susar förbi i extremt hög hastighet medan bilarna sitter fast i köer, något som kan tillskrivas de reserverade bussfiler som infördes för ungefär ett år sedan som uppvärmning inför nolltaxan.

En sak som vi tidigare kritiserat Tallinn för, och vår kritik kvarstår, är att de inte infört nolltaxa för alla, utan bara för invånare i staden. Detta motiverade de med att de var intresserade av att fler skulle skriva sig i staden och börja betala kommunalskatt, något som också skett, Tallinn har ökat sin befolkning med elva tusen sedan årskiftet, och således sina skatteintäkter med cirka elva miljoner euro. Detta, alltså att öka sin stads attraktionskraft för att få fler att skriva sig i den, var ett återkommande tema bland flera av föredragshållarna, och om något så pekar det på det viktiga i att ha ett sammanhållet och integrerat kollektivtrafiksystem inte bara i städer, utan i större regioner. Det skulle kunna vara en väg att lösa att dessa situationer uppstår, om alla i en region (likt vi har i Stockholms län) är med och betalar för kollektivtrafiken så blir det mycket enklare att införa nolltaxa för alla.

Savisaar berörde också den ständigt återkommande kritiken mot nolltaxa att det kommer att leda till att en del personer börjar åka kollektivt istället för att gå eller cykla. Han bekräftade att det till viss del även skett i Tallinn, men konstaterade även att det faktum att så många ställer bilen har betydligt större påverkan på folkhälsan, för generellt sett är det inte kollektivtrafikanterna som har problem med att de rör sig för lite, utan bilisterna.

Aubagne

Vi har rapporterat om Aubagne tidigare, och det som sades på detta föredrag var egentligen inget nytt jämfört med det vi skrev om då. Men värt att nämnas kan ändå vara att de är så nöjda med avgiftsfri kollektivtrafik i Aubagne att de har börjat diskutera vilka andra välfärdstjänster som de skulle vinna på att göra avgiftsfria!

Chengdu

Chengdu är en stad som ligger centralt i Sichuan-provinsen i Kina. Staden har cirka fem miljoner invånare och är transporthubben i en region på 15 miljoner invånare. Sedan 2012 har ett antal avgiftsfria busslinjer öppnats kontinuerligt, hittills är de 44 stycken. De har också infört avgiftsfri busstrafik mellan klockan fem och sju på morgonen och en hel del lokalbussar har också blivit avgiftsfria. Det här föredraget var lite knepigt, väldigt tekniskt, mycket diagram och svårt att hänga med i alla svängar för någon som inte har särskilt bra koll på staden. Men Shi Tao, vice ordförande i Chengdu Bus Group, konstaterade i alla fall att deras experiment med nolltaxa hade varit framgångsrika och att de funderade på att införa det på fler linjer. Dessutom så bekräftade han att allting de gjorde hade “benefited the people very much”, rätt hög diktatur-lol-faktor på detta föredrag.

Hasselt

Hasselt är en stad i Belgien som länge varit en av de mer intressanta nolltaxestäderna. Under 90-talet var de på väg att bygga en tredje ringled för biltrafik, men skenande byggkostnader och stora ingrepp i skyddsvärd natur stoppade dem och istället valde de att införa nolltaxa och minska den yta som var vigd åt bilister på sin andra ringled. Detta innebar en trettonfaldig ökning av kollektivtrafikresandet i staden.

Även Marc Verachtert, tjänsteman inom kollektivtrafken i Hasselt, tog upp den kritik som ofta uppkommer mot nolltaxa och som nämndes ovan i avsnittet om Tallinn. Han konstaterade att det hade skett en viss överströmning av cyklister till kollektivtrafiken, cirka tio procent, i samband med att nolltaxan infördes, men även att det totala antalet cyklister hade ökat i staden som en följd av att antalet bilar på gatorna hade minskat. Hasselt har också minskat antalet gatuparkeringar från 1500 till 500 sedan nolltaxa infördes, och staden har ett intressant system som de kallar för “last-mile delivery” för att minska antalet tunga transporter i staden. Runt staden har de uppsamlingsdepåer där lastbilar lämpar av gods som sedan körs ut på ett samordnat och effektivt sätt, bland annat med hjälp av lådcyklar.

Tyvärr så kommer Hasselt, trots succén, att ta ett långt steg bakåt från årsskiftet och återinföra avgifter i kollektivtrafiken. Detta trots att Socialdemokraterna och De Gröna vann valet 2012 med löfte om att inte avskaffa nolltaxan. Det hela verkar bottna i en konflikt med regionen som har stått för 75 procent av finansieringen, Verachtert menade på att ett stort problem i deras förhandlingar med regionen hade varit att de saknade konkret statistik på fördelarna med nolltaxa. Trots att alla som bor och verkar i Hasselt ser fördelarna och trots att antalet resenärer har ökat trettonfalt så lyckades de inte övertyga regionen om att fortsätta finansiera nolltaxa. Han efterfrågade mer forskning på området och Hasselt kommer även framöver att vara medlem i det nätverk av europeiska städer med nolltaxa som Tallinn tagit initiativ till. Där kommer de vara pådrivande för att studera andra städer med nolltaxa och hoppas att de på sikt kan återinföra den avgiftsfria kollektivtrafiken.

Zory

Żory är en liten stad i södra Polen, men en stad med stora ambitioner: de vill bli den ledande nolltaxestaden i Polen. Från årskiftet kommer de att införa nolltaxa som ett av flera sätt att försöka vända den negativa befolkningsutvecklingen. De har fortfarande inte bestämt sig för huruvida de ska ha nolltaxa för alla eller bara för folk som är skrivna i staden, och på den öppna frågan de ställde om detta svarade representanten från Aubagne att de självklart skulle införa det för alla, för ingen gillar att bli kontrollerad.

Zabki

Żabki är en stad precis utanför Warszawa med cirka 50.000 invånare, fast bara 29.000 personer är skrivna i staden. Väldigt många i staden pendlar in till Warszawa för att arbeta eller studera och Żabki införde nolltaxa som ett sätt att underlätta för dessa samt för att få fler av dem att skriva sig i staden, för kollektivtrafiken är enbart avgiftsfri för de som är det.

Sammanfattning

Konferensen visade på två ganska tydliga läger i nolltaxefrågan: de som bara har infört avgiftsfri kollektivtrafik för invånare i staden och de som infört det för alla. Detta hänger direkt samman med hur kollektivtrafiken finansieras i dessa städer. I Aubagne och Hasselt, som båda har nolltaxa för alla, så finansieras kollektivtrafiken främst via regionala medel, medan de andra städerna i större grad verkar finansiera sin kollektivtrafik på egen hand. Lärdomen vi kan dra av det är, enkelt uttryckt, att det är bra med relativt integrerade kollektivtrafiksystem.

Tallinn-tisha

2 kommentarer

2 kommentarer på “Vi besöker “Summer School – The Capital of Free Public Transport” i Tallinn

  1. Pingback: Nolltaxan i Avesta utvärderad | Planka.nu

  2. Pingback: Nolltaxekonferens i Żory | Planka.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.