Plankastipendiet

Sök pengar till trafikprojekt!

Har du en avgiftsstrejk på gång i din kommun? En namninsamlingskampanj för att få till en folkomröstning om nolltaxa? En aktion mot bilarnas ockupation av staden? En utbildningshelg om motorvägsmotstånd? Då kan du ansöka om att få kostnader täckta av oss :)

grisen

Alla aktivistprojekt med koppling till trafikmaktordningen är välkomna att ansöka. Exempel på kostnader kan vara trycksaker (flygblad, affischer etc), material (färg), lokalkostnader eller startsumma för en avgiftsstrejkkassa.
Ansökan bör innehålla:

  • Beskrivning av projektet
  • Exakt summa som projektet behöver, gärna med offert från t.ex. tryckeri
  • Kontakt- och bankuppgifter

Maila ansökan till sthlm@planka.nu eller posta den till:

Planka.nu
Box 38183
100 64 Stockholm