De tre första planka­stipendiaterna är utsedda!

Plankastipendiet är ett sätt för dig att få pengar till trafikpolitiska projekt, som kan handla om trafikmaktordningen i bred bemärkelse eller helt enkelt kampanjer för avgiftsfri kollektivtrafik. Sedan vi instiftade stipendiet i september har tre ansökningar beviljats.

Nolltaxa Örebro

Kampanjen för en folkomröstning om nolltaxa i Örebro kommun har varit lyckad och den har samlat in tillräckligt många namn för att frågan ska tas upp i fullmäktige. Därmed börjar den egentliga politiska striden och i den vill Nolltaxa Örebro synas så mycket som möjligt. De har beviljats medel från Plankastipendiet för att täcka utgifter för affischer, klistermärken, flyers och vägglim.

Vi på Planka.nu tycker att kampanjen har varit mycket upplyftande i debatten om avgiftsfri kollektivtrafik och att den även hittat ett bra sätt att mobilisera människor kring kravet. Det behövs flerspårstrafik för nolltaxa, med olika metoder och infallsvinklar. Dessutom är frågan om nolltaxa grundläggande för oss! Vi har därför beviljat Nolltaxa Örebro att få kostnader upp till 10.000 kronor täckta av Plankastipendiet.

Asylrätt 2014

Kampanjen Asylrätt 2014 startades på initiativ av Ingen människa är illegal i Göteborg och lanserades i december 2012. Planka.nu har sen många år ett samarbete med Ingen människa är illegal för att underlätta för papperslösa att röra sig i kollektivtrafiken. Vi ser det som en grundläggande rättighet att alla människor ska kunna röra sig i staden.

I januari 2013 rullades hela REVA-projektet upp och det blev därigenom tydligt hur kollektivtrafiken som den tar sig uttryck och genomförs inom rådande trafikmaktordning är en plats där asylsökanden och gömda ställs inför oerhört stora risker. Nyligen greps några människor på perrongen i Rågsved på grund av sitt utseende, trots att de passerat spärrarna med giltiga kort, så kampen mot REVA är långt ifrån över.

Planka.nu beslutade därför att täcka kostnader upp till 9.100 kronor som Asylrätt 2014 har med att trycka upp affischer och flygblad.

Rädda Haninges kulturpark

Haninges kulturpark är en grön lunga mellan järnvägen och de nyare flerbostadshusen. Förutom massvis av konserter på den klassiska Gula villan bedrivs omfattande teaterverksamhet i området som också fungerar som rekreationsområde för Haningeborna. Kulturparken står med på Haninge kommuns lista över platser som bör bevaras av kulturhistoriska skäl. Men nu är kulturparken hotad. De borgerliga politikerna som styr kommunen begärde för ett år sedan ett planuppdrag för “Förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområde”. Med motivet att “bidra till en mer levande miljö i området” vill de borgerliga politikerna alltså bygga en väg genom kulturparken för att koppla samman Handens stationsväg med Nynäsvägen. Planka.nu valde därför att bevilja lokalaktivisterna i Rädda Haninges kulturpark ett stipendie på upp till 5.000 kronor för att täcka kostnaderna för informationsmaterial.

Alla aktivistprojekt med koppling till trafikmaktordningen är välkomna att ansöka om Plankastipendie. Exempel på kostnader kan vara trycksaker (flygblad, affischer etc), material (färg), lokalkostnader eller startsumma för en avgiftsstrejkkassa. Klicka här för att läsa mer.

grisen

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.