Stäm Securitas – inkassera 8000:-

Sällan har vi läst så glädjande rader i en tingsrättsdom som detta:

Securitas Sverige AB ska senast den 2 mars 2012 betala 8 000 kr.

Så här skriver tingsrätten i domen – som fastställer en förlikning. Målnummer är FT 18621-10 i Stockholms Tingsrätt om någon vill kolla själv:

Som grund för yrkandet har A.E. anfört följande. Den 25 februari 2010 omringades, knuffades och omhändertogs A.E. vid tunnelbanestationen Västra skogen av sex vakter från Securitas under påstående att han hade begått ett brott genom att ha färdats utan färdbevis. Vakterna från Securitas saknade laga grund för gripandet av A.E. Alternativt har Securitas varit skyldiga att skyndsamt släppa A.E. och överlämna honom till polis efter gripandet. Gripandet innebar en kränkning för A.E. genom att han utsattes för brotten ofredande och olaga frihetsberövande samt medförde ett psykiskt lidande för honom. Skadestånd ska därför utgå.

”Bara om vi är passiva, kan det fortsätta”

Vi ringde upp A.E. för att kolla vad som hände och hur det gick till:

A på väg hemifrån till skolan på andra sidan stan. Eftersom det är mer än två kilometer från hemmet så får han gratis skolkort. Idag, när det är nationellt prov, hade han dock glömt det. Men eftersom han inte vill missa provet så åker jag ändå. Kontrollanterna kliver på först på vägen hem, och A ser dom men stannar ändå, eftersom han kan en del juridik. De vill att A ska köpa biljett fastän han redan har ett  kort hemma, och säger senare att de ska gå av och svarar på en direkt fråga att han är ”gripen”.

I två och en halv timme omringar biljettkontrollanterna honom medan de väntar på polisen som A.E. själv ringt. Under den här tiden ändrar sig hälften av kontrollanterna när han upplyser dom om deras befogehter. 3 av 6 säger nu att han är gripen. Han skriver upp kontrollanteras nummer, även om vissa försöker dölja dessa.

När polisen kommer visiterar dom A.E. (!). Frågar sen om han vill anmäla, men han avvaktar. Köper en biljett och åker hem

Polisen ringer senare och kallar till förhör. Juristkompis till A kommer med på förhöret och håller koll. Polisen frågar om A vill betala 1200 i tilläggsavgift. Nej, det vill han inte. A och juristen lämnar istället in en  stämningsansökan mot Securitas.

”Det är som att kollektivtrafikens biljettkontroll drivs på skoj som ett skolproiekt.”

Vid första förhandlingen kommer ett securitasombud – som inte är  jurist. Domaren frågade hur Securitas såg på saken:

De stödde sig enligt egen uppgift på:
1. Bedrägligt beteende
2. PL 13
Domaren log, och sa ”Polislagen alltså?”

För den som inte är helt insatt kan vi säga att polislagen DEFINITIVT inte kan tillämpas av biljettkontrollanter, och att brottet Bedrägligt Beteende knappast är något man kan komma dragandes med bara för att man själv blivit civilrättsligt stämd.

A och hans juridiska ombud yrkade på 20.000 kronor –  baserat på tidigare liknande rättsfall. Under snacket om förlikning, var de villiga att gå ner till 15000. Securitas erbjöd noll kronor, och hävdade att det är en principsak.

Under huvudförhandling, med samma person från Securitas,  försökte domaren få till en förlikning. A gick ner till 10000, S gick upp till 4000 (tydligen ingen principsak längre!). Det slutade alltså med att fick 8000.

Planka.nu: Hur resonerade ni kring chanserna att gå vidare med fallet och få ett prejudikat?

A: Antagligen 90% chans för oss att vinna i rätten. Högsta Domstolen och allting – skulle kunna ta tre fyra år – och kanske få ut 12000 kronor. Rättegångskostnader och tidsåtgång skulle bli för mycket. Jag pallade inte att rädda hela Sverige.

Planka.nu: Vad skulle du ge för tips till folk?
Ta inte emot tilläggsavgifter, systemet är byggd på felaktiga grunder. Om vi är passiva, kommer staten fortsätta. Anledningen till att tilläggsavgifterna t.ex. fortfarande är 1200 är aktivister som kämpar.

Ännu en spik i avgiftssamhällets kista

För oss i Planka.nu är det uppenbart att biljettkontrollantverksamheten helt har havererat. När det inte är fusk med antalet kontroller, så är det ofungerande inbetalningskort, olaga frihetsberövanden eller kontrollanter som sparkas för att ha sagt ifrån (lycka till förresten!).

En utveckling med stigande avgiftstryck, och hårdare tag mot plankning med spärrar och kontroller kommer aldrig bli bra. För att göra en förändring av detta system måste själva avgiftsfinansieringen ifrågasättas och nolltaxa införas.

För att nå dit behöver vi olika metoder: folk som ifrågasätter på politiskt plan, hos tingsrätten och genom att fortsätta planka.

Bonus: SL berättar om befogenheter på Facebook

SL:s facebooksida meddelade nyss: ””Biljettkontrollanterna får inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” :)

 

9 kommentarer

9 kommentarer på “Stäm Securitas – inkassera 8000:-

 1. Pingback: Befogenhetsöverskridande.

 2. 29 § Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan vaktpost eller annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller för att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § första stycket 1-4 gäller även tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2 gäller dessutom den som annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberövande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myndighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där anges. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också andra stycket samma paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller även en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som utövar befogenhet som där anges för trafiknykterhetskontroll.

  När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.

  Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte annat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska överlämnas till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid Kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

  Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än en polismyndighet. Lag (2008:326).

  • Fast biljettkontrollanter är varken ordningsvakter eller anställda vis kustbevakningen. Så vad var din avsikt med detta textsjok? Har du någon kommentar på det aktuella fallet

   • Om man inte förstår kan man läsa lagtexten igen, och då särskilt detta:

    ”Bestämmelsen i 10 § första stycket 2 gäller dessutom den som annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberövande[…]”

    Dvs: vissa bestämmelser i polislagen, närmare bestämt §10 punkten 2 och §19 första stycket punkten 1, kan tillämpas av biljettkontrollanter i egenskap av envar.

    • Ok, och den du argumenterar mot är alltså tingsrätten? Uppenbarligen så funkar det inte som du säger och det är en bra sak. mindre våld i kollektivtrafiken är ju en sån effekt

     • Du kan väl hänvisa till var Stockholms TR säger att envar aldrig kan nyttja någon av paragraferna i polislagen? Eller menar du att du utläser rättsläget baserat på rådmannens leende?

      Och under tiden kan du läsa specialmotiveringen till det aktuella lagrummet där föredraganden skriver (Prop. 1983/84:111, s. 139): ”Meningen har avfattats så att den tar sikte även på sådana frihetsberövanden som varje medborgare äger verkställa enligt 24 kap. 7 § andra stycket RB […]. Att även denna fråga regleras i polislagen synes befogat med hänsyn till att den enskilde i här avsedda fall kan sägas med laga rätt ta på sig en polisuppgift.”

      Envar kan således tillämpa polislagen under vissa närmare angivna förutsättningar. Punkt och slut.

     • Vi fokuserar på konkreta domar och på hur det rent praktiskt går till. Något annat hade varit juridiskt testuggande.

 3. Pingback: Inte visa biljett, inte visa ID – inga problem | Planka.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.