Trafikmaktsordningen del tre: Spärrar och gränser

Det här är del tre i vår serie Trafikmaktsordningen, som började med rapporten med samma namn och fortsatte med en text om vägvrede. “Trafikmaktsordningen är en hierarki bland trafikslag, med bilen i toppen och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna underst, och tar sig uttryck i att dessa färdmedel tilldelas olika mycket resurser och plats. Med bilen… Läs mer»

Securitas tar över biljettkontrollen

Securitas har tagit över biljettkontrollerna i SL-trafiken sedan årsskiftet. Kontrollen har varit i privat regi förut – hos Connex – men SL tog då tillbaka kontrollen efter ett tag, då man var missnöjd med resultatet. Men vad blir då konsekvenserna den här gången? Inte många. Man har visserligen åtagit sig att öka antalet kontroller i… Läs mer»

Vårt 2009

För ett år sedan, när 2008 skulle sammanfattas inledde vi årsberättelsen kaxigt med att det hade varit det mest aktiva året i Planka.nu:s historia. Frågan är om vi inte skulle kunna börja på samma sätt nu, för 2009 var onekligen både produktivt och händelserikt. I början av året hade SL en bisarr annonskampanj som riktade… Läs mer»

Trafikmaktsordningen del två: Vägvrede

I vår senaste rapport, Trafikmaktsordningen, _ försöker vi öppna för nya sätt att se på och tala om staden och rörelsen inom den. På flera ställen i rapporten har idéer slängts ut men inte fördjupats, och på andra ställen kanske idéerna bara finns i våra huvuden, som oskrivna kapitel. Ibland beror detta på att vi… Läs mer»