Majblomman: Ge fri kollektivtrafik till alla barn och unga!

Majblommans Riksförbund har räknat på och föreslår en reform för avgiftsfri kollektivtrafik för alla barn och unga i Sverige.

Majblommans Riksförbund är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. De ger stöd till barn och unga, och ser varje år i ansökningarna från föräldrar att möjligheten att resa med kollektivtrafiken är viktig men att det råder stor orättvisa i möjligheterna att kunna resa och transportera sig.

De har tagit fram en fantastiskt bra rapport som belyser problemen med avgiftssystemet och också räknar på kostnader och vinster med att istället införa avgiftsfri kollektivtrafik för målgruppen barn och unga.

De har även frågat samtliga kommuner och regioner om förutsättningarna för barn och unga att resa med kollektivtrafiken – vilket visade att tillgången liknar ett ”lotteri” för barnen, då det skiljer sig väldigt beroende på var man råkar bo.

Majblomman
Majblommans rapport. Länk i slutet av artikeln.

Majblomman har fokuserat på barnens fritid, även om rätten till skolskjuts också är ojämlik. De konstaterar att i de flesta kommuner åker inga barn och ungdomar fritt med kollektivtrafiken på kvällar och helger eller lov. Det minskar deras rörelsefrihet, och gör de beroende av föräldrars ekonomi eller möjlighet att skjutsa.

Men de föreslår en nationell reform för att lösa detta, och den har många fördelar! Avgiftsfri kollektivtrafik för alla barn och unga i Sverige skulle minska ojämlikheten och öka barns rörelsefrihet och stärka rätten till en meningsfull fritid.

Citat från Majblommans ansökningar

De har tagit hjälp av forskningsinstitutet RISE för beräkningarna. De bygger på ett realistiskt scenario där inte alla dagens resor plötsligt ersätts av kollektivresor, och de har också gjort en del försiktiga antaganden och uppskattningar gällande beräkningarna för körtid och körsträckor.

De direkta besparingarna för barnfamiljer – och detta är förstås extra viktigt för de med svag ekonomi som är i Majblommans målgrupp – skulle vara att slippa köpa biljetter. Totalt skulle biljettkostnaderna minska med 564 miljoner för dessa familjer. Och det motsvarar ju då samma summa i uteblivna intäkter för trafikbolagen.

Men sen skulle barnfamiljerna som idag skjutsar med bil spara 2,73 miljarder i minskad körtid och minskad körsträcka. Detta gynnar förstås även de med bättre ekonomi som skjutsar idag. Totalt skulle den rent ekonomiska vinsten bli 6 gånger högre än kostnaden.

Ytterligare vinster

Men det finns ännu fler föredelar för till exempel miljö och klimat. Det skulle minska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med 1%, motsvarande 5,4% av alla personbilars utsläpp, vilket vore ett mycket viktigt steg mot klimatmålen. Dessutom skulle det minska trafiken. Det skulle också understödja ett ändrat beteende med mer kollektivåkande och minskad bilnorm som på sikt skulle ge ännu större besparingar för samhället.

Majblomman har också låtit göra en undersökning som visade att 80% av barnfamiljerna stödjer att barn ska få åka fritt med kollektivtrafiken.

I RISE-rapporten finns förresten också intressanta siffror för kostnaden per påstigning i Sveriges olika regioner. T.ex kan vi se att den är 33,4 kr i Stockholm, och intäkterna ligger på 51%. SL räknar med 1,61 påstigningar per resa, vilket ger att den genomsnittliga biljettintäkten per resa är ca 11 kronor. Det är liknande siffror vi också räknat med i vår Biljettlöst-räknare och som vi också tycker bör användas om man ska räkna uteblivna intäkter vid plankning.

Här framgår också att den föreslagna investeringen motsvarar 1% av dagens totala kollektivtrafikkostnader, och att de minskade utsläppen av växthusgaser motsvarar 5,4% av alla personbilars utsläpp.

Hos Majblommans riksförbund kan du läsa mer om förslaget och rapporten och här finns också länk till beräkningarna och underlaget från kommuner och regioner. Vi rekommenderar alla att läsa rapporten! Majblomman – Fri kollektivtrafik för barn och ungdomar

Här är Majblommans debattartikel i Aftonbladet i november 2023: Samhället vinner på fri kollektivtrafik för unga

Majblomman får Nolltaxepriset 2024: Nolltaxepriset 2024 till Majblomman

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.