Vänsterpartiet vill ha nolltaxa!

Vänsterpartiet föreslår i sin vårbudgetmotion att två svenska regioner, Örebro och Skåne, ska införa nolltaxa på prov. Ett välkommet initiativ tycker vi, och hoppas på att vänsterpartiet kommer driva kravet på nolltaxa hårdare och att detta inte bara blir ett ensamt utspel.

KLIMATTAXA

Vänsterpartiet vill ha försök med gratis kollektivtrafik

I sin vårbudgetmotion föreslår vänsterpartiet att två svenska regioner får prova på gratis kollektivtrafik under fyra år.
– Vi kommer inte lyckas bromsa klimatförändringarna utan en radikal omställning av trafiken. Att på lång sikt införa klimattaxa är inte en utopi, tvärtom är det kanske ett nödvändigt steg att ta för att få människor att åka mindre bil, säger Lars Ohly.

I sitt budgetförslag avsätter vänsterpartiet statsbidrag till försök med klimattaxa utifrån beräkningar på vad det skulle kosta att genomföra dem i Region Skåne och i Örebro län. även andra regioner kan emellertid komma i fråga om intresse finns. Tanken är att försöken ska utformas i ett storstadsområde och i ett glesare bebyggt område, för att forskare ska kunna utvärdera de olika effekterna.

Peter Pedersen (v) i riksdagens trafikutskott poängterar att det redan i nuläget är en ganska liten del av kollektivtrafiken som finansieras av det resenärerna betalar för biljetten. 2005 finansierades den lokala och regionala kollektivtrafiken i genomsnitt med cirka 43 procent via skatten, 42 procent via biljettintäkter och cirka 15 procent av övriga intäkter.

– Idag ser vi det som naturligt att kunna låna böcker på biblioteket utan kostnad. Det är långt ifrån orimligt att på samma sätt kunna ta sig gratis till jobbet eller skolan, säger Peter Pedersen. Han poängterar att klimattaxan inte bara är en miljöfråga.

– Förutom miljön är det framför allt låginkomsttagare, kvinnor och invandrare som kommer att tjäna på gratis kollektivtrafik. Medan högerregeringens motorvägssatsningar gynnar de bilburna, rika männens miljöfarliga livsstil vill vi istället underlätta och främja dessa gruppers kollektiva resvanor.

Läs mer

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.