2022 höjda SL-priser

Nytt år, ny avgiftshöjning och ny medlemssida

Den 4 januari 2022 höjer SL priserna igen. Månadskortet kommer då kosta 970 kr, efter beslut av det blågröna regionstyret. Men p-kassan kostar fortfarande 100 kr, som den har gjort i 20 år nu. Däremot är sättet du betalar in din medlemsavgift på nytt!