Avgiftstrycket hotar kollektivtrafiken

Nästan varje gång vi debatterar nolltaxa med politiker så får vi höra att priserna inte har någon inverkan på antalet kollektivtrafikresenärer. Detta gäller oavsett om politikerna är borgerliga eller socialdemokrater. Vi har hela tiden menat att man som politiker inte på allvar kan hävda att man satsar på att locka fler resenärer till kollektivtrafiken om man samtidigt ständigt höjer priserna. Nu har konsultbolaget WSP tagit fram en rapport som visar precis det vi hela tiden har sagt, nämligen att höjningen av biljettpriserna på SL spelar väldigt stor roll. Enligt WSP så är det till och med så att periodkortspriset har haft den enskilt största negativa effekten på kollektivtrafikresandet i Stockholm under perioden 1989-2010.

Den i särklass största påverkan har förändringen av priset på periodkort, vilket gett en negativ påverkan på resandet på 20 %, beroende på att detta pris har höjts med 114 %. SL:s priser har ökat snabbare både än inflationen och bensinpriset. Exempelvis har SL:s 30-dagarskort ökat c:a 37 % mer än bensinpriset stigit under 21-årsperioden.

Prishöjning ger färre resenärer

Men detta är inte det enda intressanta som presenteras i rapporten Resandet med SL 1989-2010, WSP visar även hur det är befolkningsökningen som haft den största positiva effekten på resandet.

På andraplats över storlek i påverkan finns befolkningsökningen som påverkar resandet positivt med 11 %.

Kontentan av de siffror som WSP tagit fram är att de senaste tjugo årens trafikpolitik i Stockholm har varit ett enormt misslyckande. Trots fagra löften om att satsa på kollektivtrafiken så har den faktiskt förda politiken inte bidragit särskilt mycket alls, snarare har politikernas beslut ttotalt sett haft en avskräckande effekt på att resa med kollektivtrafiken. SL-politiker av diverse färger har istället försökt ta åt sig äran för en resandeökning som främst beror på en befolkningsökning som inte har särskilt mycket med dem att göra. Först på tredjeplats bland faktorer som påverkat antalet kollektivtrafikresenärer hittar vi något positivt som SL-politikerna gjort, nämligen en ökning av antalet “sittplatskilometer”, dvs en ökning av antalet turer och längden på dessa.

För övrigt kan det vara intressant att notera att Planka.nu startade samtidigt som en stor minskning av antalet resenärer i SL-trafiken inleddes. Både vår uppstart och SL:s resenärsminskning kan härledas ur samma faktor: nämligen de rekordstora ökningarna av biljettpriserna i början av 2000-talet. Sedan dess har vi gång på gång lyft frågan om att biljettpriserna måste avskaffas för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar, ack så rätt vi haft hela tiden.

Läs mer

6 kommentarer

6 kommentarer på “Avgiftstrycket hotar kollektivtrafiken

 1. Det är ju inte förvånande direkt.
  SL påstår ju vad fan som helst – ofta sätter ju kundnöjdheten rekord precis efter prishöjningar också.

  Det här bevisar ju även min teori som jag haft hela tiden – att minskningen i antal resande efter prishöjningar är ganska så bestående (i motsats till vad SL påstår), men att antal resande hela tiden ökar av andra faktorer.
  Det gör att SL kan argumentera för att prishöjningarna inte är så illa eftersom antalet resenärer är tillbaka på samma nivå som innan efter en tid – nya resenärer ”täcker upp” för dom gamla som dom förlorat.

  Över tid lär ju prishöjningarna alltså inte leda till att det blir färre resenärer, men ökningen blir betydligt mindre än den annars skulle blivit och dom motverkar ju dessutom effektivt andra åtgärder man gör för att kollektivtrafiken mer attraktiv (t ex att man förbättrar komfort, turtäthet, restider, linjesträckningar etc.).
  Om man höjer priset men sen gör förbättringar i trafiken och hamnar på samma antal resenärer som innan så har man ju inte vunnit nånting – förlusten pga prishöjningen har ”ätit upp” hela vinsten man fick på förbättringarna. Det är ju mer eller mindre vad som sker nu då faktiskt SL gör små förbättringar (t ex bygger spårvägar, Citybanan mm), men ökningen av antal resenärer går ändå trögt.

 2. Pingback: Till kritiken av den politiserade KTH-forskningen | Planka.nu

 3. Pingback: Alla svar du behöver om avgiftshöjningen på SL | Planka.nu

 4. Pingback: Hjälp SL rätta till vinklad enkät | Planka.nu

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.