Prishöjningar och nolltolerans mot plankning

Borgarna har tagit makten i Stockholms landsting och planerar ett antal förändringar, framförallt på prissättningssidan men samtidigt utannonseras även nya krafttag mot plankningen. Traditionell borgerlig bakvänd omfördelningspolitik, pengar från fattiga till rika, blir gällande när avgiften höjs och har för avsikt att på sikt sänka landstingsskatten. Större del av biljettpriset skall alltså betalas direkt ur din plånbok snarare än genom skatten.

Senast den 1:a april hoppas borgarna ha genomfört följande

  • Månadskortet höjs till 620:- / månad
  • Enhetstaxan avskaffas. Långa resor till förorten blir avsevärt dyrare. Exakta priser är ännu inte satta.
  • Tilläggsavgiften (boten) vid plankning vill man höja till 1200:- ( läs mer )
  • Borgarna vill också införa en avgift för kontantbetalning för att få resenärerna att köpa förköpsbiljetter

Vi noterar också att arbetsmiljöverket förbjudit kontanthantering på bussar varvid förköp krävs för bussresor.

Höjda priser men än så länge bibehållen landstingsskatt, den skatt som alltså bland annat går till att finansiera SL-trafiken. Men borgarmajoriteten i landstinget har utannonserat att sänkningar är att vänta. Detta leder på sikt till att större del av SL-biljetten kommer att finansieras genom avgifter än skattemedel. Det kommer också att indirekt göra att låginkomsttagare kommer att få betala en större höjning än höginkomsttagare för SL-resan relativt sin lön.

SL har också sparkat Lennart Jangälv till förmån för Ingemar Ziegler som SL:s VD. Inte för att vi på planka varit särskilt förtjusta i Lennart Jangälv eller hans föregångare Gunnar Schön så det ska bli spännande att se vad Ziegler kommer prestera på posten.

Igår utannonserade SL också att de kommer att återinföra nolltoleransen mot plankning, bland annat genom att i förväg utannonsera biljettkontrollerna(!). Hur detta skulle hindra plankare snarare än att hjälpa dem att undvika kontrollerna har vi svårt att se. Från SL:s sida pekar man också på att plankningen skulle ha halverats under 2006 baserat på hur många plankare kontrollanterna gripit. Man pekar också på att de 20 gulvästar SL har utplacerade i tunnelbanan skulle ha avskräkt från plankning. Men våra erfarenheter säger också att biljettkontrollerna under 2006 varit betydligt mindre effektiva än under tidigare år. Många har hört av sig till oss och undrat om SL slutat kontrollera för att det upplevts så lätt att planka jämfört med tidigare.

SVT:s ABC upplät igår flera minuter sändningstid åt SL att sprida de gamla inarbetade lögnerna om plankningen. Plankningen kostar 200 miljoner kronor per år och det är pengar som skulle ha kunnat användas till att sänka biljettpriserna fick vi höra. Trots att ingen, varken på SL eller landstinget, kunnat motivera siffran på 200 miljoner. SL:s vice ordförande Gertrud Brorsson har tvärtom berättat för planka.nu att siffran är ett fantasifoster. Dessutom handlar det som vi tidigare påpekat inte om att plankning genererar kostander, utan siffran är, om den skulle stämma, ett mått på uteblivna intäkter. Pengar som inte finns. Och pengar som inte finns kan inte användas till att sänka biljettpriser.

Men om de nya kontrollerna kommer att göra det svårare (eller rent av lättare?) att planka återstår att se. Faktum är att SL gjort ett halvhjärtat försök att utannonsera biljettkontroller redan 2005, ett försök som snabbt avvecklades och vi sedan inte hörde ett ord om. Får vi gissa att det inte gick så bra?

Vi noterar också att borgarna ännu inte lyckats ta beslutet om prishöjningarna i tunnelbanan för att den förra majoriteten obstruerat. Men besluten väntas att drivas igenom under januari 2007. Läs mer

Planka.nu står rustade inför återstående 3,5 år med borgerlig majoritet i landstinget. Vi kommer inte att höja avgiften för medlemskap i p-kassan och du som väljer att inte betala de höjda biljettpriserna i kollektivtrafiken är välkommen att organisera dig i vår p-kassa. Vi kommer också att trappa upp kampen för en avgiftsfri kollektivtrafik närmaste året.

Läs mer

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.