Grön Ungdom gör hälften rätt i kollektivtrafikprogram

Grön Ungdom Stockholm har släppt ett nytt politiskt program. Vi har valt att kommentera kollektivtrafikdelen av detta nedan. Den innehåller positiva saker som sänkning av avgiftstrycket och negativa saker som höjning av tilläggsavgift och motstånd mot nolltaxa. Glöm inte att du som är emot den linjen kan beställa ”Gröna för nolltaxa”-pins hos oss!

Grön Ungdoms kollektivtrafikprogram

Kollektivtrafiken är det som håller Stockholm samman. Den gör det möjligt att jobba långt ifrån sin bostad, besöka människor från andra delar av staden och ha kul under helgerna. När människor kan lämna sina stadsdelar på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart vis blir detta något som möjliggör för individer att bestämma över sig själva.

Därför är nolltaxa viktigt. Annars blir man isolerad, om man inte har råd. Även om billigare kollektivtrafik skulle underlätta, så är det ingen garanti för att alla ska ha råd. Till exempel ingår inte SL-kortet ens i socialbidragsnormen. Då blir 400 kronor också för dyrt.

Vid diskussion om vår infrastruktur handlar det ofta om detaljfrågor gällande olika trafikslag. Vi menar att diskussionen först och främst bör handla om ifall vi vill ha ett samhälle där människor reser kollektivt eller ett samhälle där människor reser med bil. Ur ett socialt, samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv anser vi att kollektivtrafiken är överlägsen andra alternativ. Den viktigaste uppgiften för en kollektivtrafiksvänlig politik måste vara att bryta den prisutveckling vi haft på SL-kortet de senaste åren. Alla människor i Stockholm ska ha råd att åka kollektivt.

Detta är en viktig insikt, som få partier och ungdomsförbund förstår idag! Tack för det Grön Ungdom.

Vi vill se ett samhälle där det är dyrt att släppa ut växthusgaser och billigt att leva miljövänligt, och då måste en naturlig konsekvens vara att priset på SL-kortet sänks. Ett sänkt pris på SL-kortet kommer dock att medföra ökad trafik och därför bör kapaciteten för SL-trafiken ökas i samband med att priset sänks.

Ett problem med att sänka taxan kraftigt men inte införa nolltaxa är att delen av avgifter som går direkt till själva biljettsystemet ökar. Om även tilläggsavgiften ska höjas, vilket vi kommenterar nedan, så lär det handla om en ökad kostnad även för detta. Vill vi betala för själva betalningssystemet?

När det investeras i utbyggd kollektivtrafik är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Kollektivtrafiken kan och bör aldrig användas som en simpel lösning på kortsiktiga problem. En satsning på flera olika trafikslag, till exempel tunnelbanetrafik och spårvagn, är det med bäst förmåga att på ett miljömässigt sätt avlasta knytpunkter och flaskhalsar. Vid utbyggnad bör kapaciteten ökas i Stockholm och dess förorter snarare än att underlätta för folk att bo långt bort från staden. Kollektivtrafiken fungerar bäst i den täta och urbana staden.

Det här är viktigt, förorterna har eftersatts kraftigt och domineras idag i stor utsträckning av bilen, eller så är bilen ofta en effektivare resmetod. Men att öka den långväga pendlingen är att tvinga in allt fler i långa pendlingsresor, som slukar vår fritid. Mindre resande, mer tillgänglighet, mer fritid.

Även om kollektivtrafiken är miljövänlig och samhällsekonomisk är det viktigt att vi inte tvingar bort folk från cykel- och gångtrafik. Vi avfärdar därför förslag om nolltaxa. Det finns stora vinster med nolltaxa såsom minskade kostnader för renovering av spärrar. Vi anser dock att spärrarna kan tas bort utan att priset tas bort. Vi vill även se till att det ska vara möjligt att ta med sig sin cykel på bussen och tunnelbanan, i högre utsträckning än det är idag.

Men nolltaxa har ju visat sig vara effektivt för att locka över bilister, och folk ”tvingas” inte bort från gång och cykeltrafik bara för att det blir billigare. Att stockholmare i dagsläget har månadskort på SL gör inte att de aldrig cyklar och folk som åker kollektivt får väldigt många promenader ändå. De som cyklar gör det ofta av flexibilitetsskäl, som kollektivtrafiken oavsett avgifter inte kan leva upp till. Så summa summarum får vi fler gångtrafikanter när bilister börjar åka kollektivtrafik. Det betyder inte att cykling är oviktig, tvärtom – varför inte investera i kommunala, reklamfria lånecyklar som även finns i förorterna? Se bara på Göteborg! Vi behöver inte ställa kollektivtrafik och cykling mot varandra.

Trängselavgiften som infördes 2007 var en succé. Vi ser gärna en liknande lösning på Essingeleden och förordar att all vinst därifrån ska gå till kollektivtrafiken. Om vi tvingas välja är vi beredda att införa en trängselavgift även om pengarna inte skulle gå till kollektivtrafiken, då det är viktigt att bilisterna betalar för sitt åkande. Avgiften bör höjas efter rådande inflation.

Avgiften bör gälla alla bilar, även bilar med lägre utsläpp, då de tar upp lika mycket plats. Alla pengar som kommer in borde gå till kollektivtrafiksatsningar och målet om en bilfri innerstad. Vettiga idéer!

Vi vill
– att priset på SL-kortet halveras och att plankningsavgifterna höjs

Som vi sagt tidigare är sänkningen av avgiftstrycket välkommet. Att samtidigt höja tilläggsavgiften verkar dock märkligt. För det första ska tilläggsavgiften stå i relation till resans pris enligt reglerna. Även om detta ändras kvarstår faktum att många tilläggsavgifter idag makuleras på grund av att folk med för lite pengar slänger dom. Dessutom: i dagsläget är det mer eller mindre frivilligt att ta emot tilläggsavgiften enligt SL. Grön Ungdoms linje skulle kräva hårdare tag, nya lagar och mer våld i kollektivtrafiken. Är det verkligen värt det för att upprätthålla en låg avgift?

– att det investeras i en mängd trafikslag inom kollektivtrafiken med fokus på spårtrafik i hela länet

Mycket bra! Vi förenas i kampen mot återvändsgränden Förbifart Stockholm, även kallad Highway to hell.

– att framtida utbyggnader av kollektivtrafiken prioriteras i förhållande till hur kostnadseffektiva de är
– att tunnelbanespärrarna öppnas
– att det införs en trängselavgift på Essingeleden

Visst, kör på alla tre! :)

Även om vi har lite meningsskiljaktigheter så tycker vi att Grön Ungdom Stockholm är en bra kraft i kollektivtrafiken, inte minst genom att vilja sänka avgiftstrycket. Vi diskuterar gärna nolltaxa med er, det är bara att höra av sig!

Uppdaterat: Här finns en kommentar från Grön Ungdom

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.