Negativt och tråkigt om nolltaxa i DN

Dagens Nyheter fortsatte idag med en andra artikel om nolltaxa i kollektivtrafiken. Igår handlade det om Tallinn, och idag om Stockholm. Den minst sagt negativa artikeln, som ni kan läsa här, var dock rätt dålig. Vi går igenom de mest konstiga delarna här under.

Dn om nolltaxa 20 april

Vill du slippa betala biljett när du kliver på bussen? Då kan du fortsätta drömma, men räkna med att betala när du vaknar upp.

Hej DN, vi är vakna och har inte betalat på tio år. Med överlistade spärrar, en biljettkontroll som totalt havererat och ett ständigt stigande avgiftstryck lär vi ju bli fler också.

Debatten om nolltaxa i Stockholm dyker upp med jämna mellanrum. Men bortsett från att den är ständigt levande i organisationen Planka Nu som ägnar sig åt att inte betala för SL-resor i väntan på nolltaxan brukar debatten tystna ganska snabbt.

Planka.nu. Planka PUNKT nu. Hur svårt kan det vara? Och uppenbarligen finns det fler som debatterar detta: ETC hade ett temanummer, Feministiskt Initiativ Region Stockholm är för och även Piratpartiet har börjat engagera sig i frågan . Detta är förutom de inom till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet som driver frågan. Att nolltaxa är en levande diskussion är väl också DN:s stort uppslagna artikel ett tecken på.

Skälet till det är att i runda tal sju av tio stockholmare brukar svara nej på frågan om de önskar att resor med tunnelbanor, bussar och pendeltåg ska vara avgiftsfria.

30% för nolltaxa är alltså mycket fler än bland politikerna. Hur många som tycker att avgiftstrycket är för högt vet vi inte, men det är ingen vild gissning att det handlar om en majoritet av stockholmarna – och definitivt en majoritet av kollektivtrafikanterna.

De politiska partierna är också relativt överens om att dagens finansiering av kollektivtrafiken – i runda tal hälften via landstingsskatten och hälften via biljetterna – är rimlig.

Varför 50-50 skulle vara en vettig princip får vi aldrig veta. Inte heller vad argumenten för detta är. men däremot vet vi sedan tidigare att SL för att behålla sin trafikandel kommer minska avgiftsfinansieringsgraden till cirka 25%. Vad är det då för poäng med ”principen” om 50/50?

Skattehöjningar applåderas sällan. Men den som har låga eller medelhöga inkomster och idag reser med månadskort på SL skulle tjäna ekonomiskt på nolltaxa. De som förlorar är de som reser med månadskort och har höga inkomster och alla som reser sällan eller aldrig.

Skattehöjningar applåderas kanske inte i regeringspressen eller högertidningar. Men bland alla oss som tjänar på nolltaxa så är det populärt.

För några år sedan fick SL i uppdrag att se över konsekvenserna av en nolltaxa. I stort sett gick resultatet ut på att antalet resenärer skulle öka med 20 procent och att biltrafiken skulle minska med fem procent. Även om ökningen på 20 procent inte verkar så stor skulle den betyda att SL behöver investera i nya bussar och tunnelbanetåg för att undvika svår trängsel.

Detta är ju faktiskt en av fördelarna med nolltaxa. genom att föra över resenärer till det mer effektiva trafikslaget så kan motorvägsprojekt skrotas, och infrastrukturpengarna istället satsas främst på kollektivtrafik.

Men ekonomin och rädslan för trängsel till trots, är det ändå ett slags rättvisetänkande som är det främsta hindret för att införa nolltaxa. Politiker är i princip överens om att det är lite omoraliskt att den som går, åker cykel, eller tar bilen för att det är en halvmil till bussen, ska behöva betala lika mycket för kollektivtrafiken som den som reser dagligen med den.

Men samma princip gäller för den som betalar skatt till sjukvården, men själv aldrig är sjuk, vi är överens om att vissa grundläggande samhälleliga funktioner finansieras gemensamt oavsett individens enskilda behov. Att fritt kunna resa i staden, utan att isoleras av ekonomiska barriärer som extremt dyra SL-kort, är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Varför återvändsgränden Förbifart stockholm – som beräknas öka köer, utsläpp och bilism – ska betalas av gångtrafikanter och cyklister ifrågasätts inte alls.

Bonus: DN:s argument emot gratis kollektiv-trafik (ja dom skrev så!)
1. Alla som inte reser mycket kollektivt får betala notan på skatten.
Bra! Infrastruktur ska finansierat gemensamt.
2. Höjd landstingsskatt behövs mer i sjukvården än för friska SL-resenärer.
Vem har lagt ett förslag om detta? Varför skulle en växling från avgift till skatt förändra behovet av vård i Stockholm? Vård och kollektivtrafik står inte i motsatsförhållande till varandra
3. De som tjänar allra mest på nolltaxa är alla som bor utanför Stockholms län.
Den mesta trafiken i Stockholm är arbets-, skol- och nöjespendling. Turister är en liten del av detta, och nolltaxa för dom är väl snarare ett positivt argument? Vi tycker ju dessutom att nolltaxa ska införas i hela Sverige.
4. Risk för trängsel och ökade kostnader om resenärerna blir mycket fler.
Som vi skrev tidigare: ett bra problem. Att utbyggnad styrs om från bilism till kollektivtrafik är ett av målen med nolltaxa.
5. Oro för nedskräpning och vandalisering av ett trafiksystem som upplevs som gratis.
Detta är en konstig oro som inte har någon koppling till verkligheten. De toppar i vandalisering som skett i Stockholm var under det så kallade ”klotterkriget” med nolltolerans och har ingen koppling till hur höga avgifter som finns.

Vi ställer oss frågande till DN:s allmänna tyckande och frånvaron av konkreta siffror. Vi vill därför bidra till diskussionen med en tydligare bild av vad avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.

– Alla som tjänar under 54 000 kr och använder månadskort skulle betala mindre via skattesedeln än via avgifter.
– Det höga avgiftstrycket exemplifieras av att kostnaden för två remsor motsvarar skatten för någon som tjänar 30 000kr/mån, så även de som reser sällan skulle i stor utsträckning spara pengar vid en skattefinansiering.

Att det skulle bli en kraftig ökning av antalet resande är ju i grunden en fantastisk utveckling, och inte något negativt. Även om det medför ökade transportbehov så är kollektivtrafik både samhällsekonomiskt och miljömässigt mer effektivt än biltransporter. DN ringde oss innan denna artikel, men verkar inte ha tagit till sig särskilt mycket av de argument vi framförde. Vi har iallafall hört av oss till debattredaktionen för att få en chans att försvara nolltaxa i tidningen.

4 kommentarer

4 kommentarer på “Negativt och tråkigt om nolltaxa i DN

  1. Nolltaxa skulle framför allt göra att biljett-trollen kunde omskolas från att starta slagsmål och bråk ombord till att förhindra dem. Alltså är nolltaxa en miljöfråga. För de som jobbar ombord på tåg och bussar är det dessutom en ARBETSmiljöfråga.

  2. Pingback: Planka.nu | DN:s välvillige plankningskritiker

  3. ”2. Höjd landstingsskatt behövs mer i sjukvården än för friska SL-resenärer.”

    DN menar att om landstingsskatten överhuvudtaget ska höjas så finns det viktigare områden att spendera dom pengarna på så som sjukvården än att lägga dom på att göra kollektivtrafiken gratis.
    Visserligen har dom rätt i att sjukvården behöver mer pengar men ur miljö- och trafiksynpunkt så är gratis kollektivtrafik också ett viktigt ämne, inte bara något att fnysa åt som något friåkare kräver för att få allt gratis(f.ö. samma synsätt som på piratpartiet).

  4. Dagens Nyheter är alltid så negativt lagd. Nordens sämsta tidning tycker jag. Förstår inte vem vill varken läsa eller abonnera den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.