SL:s lägesrapport om SMS-biljetter och optiska läsare

Vi har tidigare rapporterat om valda delar ur SL:s lägesrapport intäktsäkring 2011. Eftersom intresset för att experimentera med SMS-biljetter verkar vara stort i Sverige, så tänkte vi också lägga upp den senaste informationen om SL:s arbete mot detta, ur samma lägesrapport.

Pilotstudie med optiska SMS-läsare

SL har sedan i maj i år 2011 haft ett skarpt test med fyra stycken optiska läsare av SMS-biljetter. Testet har utförts på Gullmarsplan och Rådmansgatan. Syftet med optiska SMS-läsare är tredelat:

  1. Underlätta för resenärerna. Med ett fungerande system med optiska SMS-läsare slipper resenärerna köa hos spärrexpeditören.
  2. Underlätta för spärrpersonalen. Den manuella viseringen upplevs av många spärrexpeditörer som krånglig.
  3. Förhindra användandet av falska SMS-biljetter

I och med SMS-läsarna är direktuppkopplade mot SL:s biljettsystem är det inte möjligt att förfalska biljetten. Systemet kontrollerar att en biljett med motsvarande kod är betald. SL har tidigare haft problem med att SMS-biljetter vidarebefodras och används av flera personer. Systemet som testas innehåller en smart funktionalitet som begränsar detta problem, genom en beräkning av stationernas och hållplatsernas tidsavstånd. Biljetter som validerats en gång gäller bara på de platser som personen har möjlighet att ha hunnit resa till.

Den tekniska lösning som SL har testat är framtidssäkrad.Läsarna fungerar även för andra biljettyper än SL:s pluskoder. Lösningen finns i drift på bland annat Flygbussarna och på SJ. Erfarenheten är att den tekniska tillförlitligheten är mycket god, med ytterst få trasiga läsare trots en utmanande miljö.

SL har genomfört en undersökning för att få en bild av hur SMS-läsarna uppfattas av kunder och personal. När det gäller resenärerna visar undersökningen övergripande på en mycket positiv inställning till systemet. personalen upplever att det blivit ett bättre flyt i spärrpassagen med optisk läsare.

Under år 2011 är prognosen att sälja 11,5 miljoner SMS-biljetter. Dessa måste idag manuellt valideras av trafikpersonalen. Totalt validerar personalen biljetter, främst förköpsremsor, till 50-70 miljoner resor. Detta utgör en stor del av spärrpersonalens arbete. en utbyggnad av SMS-läsare skulle minska spärrpersonalens valideringsarbete, vilket på motsvarande sätt förkortar köerna i rusningstid och leder till förbättringar för resenärerna.

Utifrån de goda erfarenhterna av pilotstudien kommer SL att gå vidare med kostnadsberäkningar och beslutsunderlag gällande en eventuell fullskalig utbyggnad av SMS-läsare.

Läs mer:

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.