SL:s lägesrapport: mindre plankning eller dålig koll på läget?

Vi har roat oss med att läsa “SL:s lägesrapport intäktsäkring 2011”: som presenterats under månaden. SL väljer att bortse från Securitas fusk med kontrollerna och glömmer bort Hagsätralinjens stängning när de får sina resultat. Här följer lite matnyttiga citat ur rapporten:

Det totala fusket har minskat från 4,6 till 3,9 procent
Omsatt till intäktsbortfall innebär detta 277 mnkr år 2011 jämfört med 314 mnkr år 2010 – en minskning med 37 mnkr
Den största minskningen har skett inom pendeltågstrafiken men även tunnelbanan och bussarna har mindre fusk än förgående år. Lokal-banorna har i princip oförändrade fusknivåer

Det låter ju som en framgång för SL! Men stämmer allt detta? Vi tittar närmare på innehållet.

Lättare att kontrollera – när en tunnelbanelinje är stängd!

För att få mer exakta beräkningar av fuskåkandet i SL-trafiken utvecklades SL:s mätmetod för fusk och svinn under år 2010. Den nya metoden gör det möjligt att på ett säkrare sätt en tidigare beräkna både andelen fusk och det intäktsbortfall som fusket medför. Under år 2011 genomfördes tre mätomgångar – i februari, maj och september.

Finns det några andra skillnader mellan 2010 och 2011? Jo, en är ju att Hagsätralinjen var stängd för reparation mellan mars och slutet på september. Det betyder, eftersom kontrollerna skulle fokuseras på spårtrafik, att kontrollanter fick mer tid att satsa på till exempel pendeln under två av de testmånader som mätningen gjordes på. Att denna faktor inte ens nämns i lägesrapporten är pinsamt.

Det förändrade kontrollarbetet har gett god effekt. Under perioden januari-september år 2011 har det skrivits ut fler kontrollavgifter än vad som skrivits ut under hela något av de fem senaste åren.

Detta kan kanske till viss del härledas till att kontrollanter behövde koncentrera sig på en mindre yta, men inte helt, kanske delas tilläggsavgifter ut på lösare grunder också? En sak som är säker är att dessa tilläggsavgifter ofta inte betals, vilket vi kommer tillbaka till senare.

Fusk med kontroller eller minskad plankning?

Vissa kontrollanter skriver medvetet in felaktigt antal kontroller. /…/ De brister som revisiorerna lyfter fram visar dock på en osäkerhetskälla som är svår att helt bortse från. Om antalet kontroller överdrivs även i mätningarna medför det att den totala fuskandelen under skattas i motsvarande mån.

SL verkar dock ha ganska lätt att bortse från detta, och i tidningar nämnar man det inte. Trots att man just sparkat Securitas för att de fuskat med inrapporteringen så litar man blint på rapporterna, och Dagens Nyheter hänger okritiskt på. Målet med Securitas kontrollfusk – att öka vinsten – är ju detsamma även denna gång. Man tjänade på att överdriva antalet kontroller, och tjänar förstås på att ge sken av att plankningen minskar, att man är effektiv. Den som inte är naiv kan därför räkna med att siffrorna är manipulerade.

Dessutom kan man fråga sig hur många tilläggsavgifter man delat ut trots att de är uppenbart felaktiga.

färre plankar?

Metoden består i att en grupp kontrollanter ges ett särskilt uppdrag med fokus på korrekt datainsamling. /…/ Biljettkontrollanterna är civilklädda under mätperioden för minskad synlighet och därmed säkerställd statistikinsamling.

Detta är intressant och kan ge svar till alla som frågat om hur det ser ut med civila kontrollanter i kollektivtrafiken. Eftersom det är så få rapporter så är det antagligen detta det syftas på.

SL har, för att säkerställa korrektheten i den stora förändringen för pendeltåg, valt att genomföra en kompletterande mätning med ytterligare 24 000 kontroller enbart i pendeltågstrafiken. resultatet på denna extramätning avvek dock inte nämnvärt från de 3,6 procenten ovan.

Undersökningen som siffrorna grundar sig på – trots överhängande indicier för att de är manipulerad – behöver tydligen prövas ändå. Men hur många procent plankning man uppmätte då, eller om man valt en representativ period för året – det får vi inte veta.

Finns det hjärterum, så finns det utrymme för att klämma folk i spärren

Med de nya glasdörrsspärrarna består fusket främst av resenärer som “går ryggsäck” bakom någon annan. Det är tekniskt möjligt att ställa om spärrdörrarnas sensorer och tidsinställningar så att denna typ av beteende försvåras. Med hänsyn till resenärernas trygghet och komfort har spärrinställningarna dock gjorts mer tillåtande vid in- och utpassage.

Undrar vilka många av passagerarna som klämts som uppfattat denna hänsyn? Uppenbart är iallafall att passagerare bör hålla upp dörren åt varandra – oavsett om man har biljett eller ej – för att minska spärrvåldet och få en trevligare tunnelbana.

De farliga spärrarna i DN

SL hävdar alltså att de nya spärrarna är ett led i att minska plankningen. Möjligen kan det vara ett problem när de är nya, men det utvecklas hela tiden nya metoder för att planka. Har din förort fått nya spärrar och du känner dig osäker? Hör av dig så fixar vi en plankningsskola! Maila sthlm@planka.nu

Kommandorazzior i förorten

Under året har också ett antal kontrolltillfällen genomförts tillsammans med ordningsvakter på de stationer där kontrollanterna på grund av en hotfull arbetsmiljö inte genomfört några kontroller på flera år. Erfarenheterna är positiva och dessa kontroller kommer att fortsätta. Kontrollerna har lokalt haft ett högt uppmärksamhetsvärde.

Vill man sätta dit de med lite pengar, som har fått det sämre de senaste åren, så blir det självklart ett “uppmärksamhetsvärde”. Vi uppmanar alla till att sabotera razzior, varna varandra och filma ingripanden. Läs mer om det på Korta.nu/razzia

Polisen genomför regelbundet egna kontroller, framförallt i tunnelbanan. Förutom att bötfälla gratisåkare beivras även ordningsförseelser som nedskräpning och fylleri. Polisens arbete har varit effektivt och uppskattat.

Att polisen leker biljettkontrollanter, fastän det är ett privat företag som fått detta i uppdrag kanske uppskattas någonstans, även om SL gärna får nämna var. Det finns också många som tycker att de är helt fel ute!

Betala inte bluffakturor!

Sedan år 2010 har Securitas även uppdraget att säkerställa indrivning av utfärdade tilläggsavgifter. I samarbete med Securitas pågår förbättringar av denna hantering, bland annat för att minska dagens höga nivåer av makuleringar. Per den 31 augusti 2011 hade SL 10,4 mnkr i förfallna utestående krav. Alla obetalda krav skickas till inkasso och i förekommande fall vidare till kronofogden.

Ju fler tilläggsavgifter du delar ut till folk som inte har råd, desto fler kommer inte att bli betalda. Det Securitas hållit på med (får se om de försvinner vid årsskiftet?) är att skicka ut tilläggsavgifter till folk de inte tagit legitimation på, och hotat med att man måste polisanmäla för att kunna överklaga. Så är det självklart inte. Får du en faktura från Securitas, där de inte legitimerat en plankare på plats, så ska du självklart bestrida detta.

Om du har frågor så är det bättre att vända sig till Konsumentverket än till Securitas, som uppenbarligen hittar på regler förutom att fuska med sitt uppdrag från SL.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.