(V): För ett fritt Skåne!

Vi har tidigare rapporterat om att Vänsterpartiet, i ett första steg för att genomföra landsomfattande nolltaxa i kollektivtrafiken, velat göra Skåne och Örebro till två testregioner. Igår kom så Vänsterpartiet Region Skåne ut med en rapport med förslag på hur de vill göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Rapporten heter Om avgiftsfri kollektivtrafik och är skriven av Magnus Welroos. Vi gläds åt detta initiativ från Vänsterpartiet, som visar att deras krav på nolltaxa är mer än fina ord. Heja!

Utredningens syfte är att undersöka hur ett treårigt försök med avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne skulle kunna utformas, vilka erfarenheter det finns från tidigare försök, hur man stegvis skulle kunna införa avgiftsfri kollektivtrafik, vilka motarguments som finns och om dessa går att bemöta…

Nedan följer en genomgång av de viktigaste bitarna i rapporten.

Vänsterpartiet börjar med att konstatera att klimathotet kräver en omställning av våra samhällen, och att transportsektorn inom städerna är ett av de viktigaste områdena att förändra. En eloge bör även ges för att de uppmärksammar att ett av de viktigaste motiven till att införa nolltaxa är för att det skulle innebära en reell omfördelningspolitik, från rika till fattiga, från män till kvinnor, från bilister till kollektivtrafikanter.

Försök med avgiftsfri kollektivtrafik har genomförts i en rad kommuner i Sverige de senaste tjugo åren. Försöken har visat att antalet kollektivtrafikresenärer ökar kraftigt och att antalet bilister minskar. De flesta verka ställa sig positivt till försöken som dessutom i flera fall har visat sig vara rent samhällsekonomiskt lönsamma.

Vänsterpartiet ställer sig också djupt kritiska till den nya borgerliga kollektivtrafiklagen, de kallar den för den perfekta motsatsen till avgiftsfri kollektivtrafik. Dessutom kritiserar de idén om att en ökning av kollektivtrafikresandet i_ sig skulle vara något åtråvärt, det är endast om ökningen sker på bilismens bekostnad, om kollektivtrafikens marknadsandelar ökar, som är klimatsmart. De delar också ut en känga till betongpolitiker som tror att _man kan bygga bort biltrafik genom nya satsningar på vägar.

Partiet har gjort läxan och vi gläds åt att de verkligen tagit sig tid och satt sig in i debatten kring både avgiftsfri kollektivtrafik, trafikmaktordningen och hur vi ska bygga våra städer mer mänskliga. Och självklart är vi smickrade av att bli hänvisade till så många gånger

Förutom att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri behöver den självfallet byggas ut, och i rapporten presenteras kort de större planerna på utbyggnad och nyetablering som finns. Vad som saknas här är en lite djupare diskussion kring vilka fler utbyggnader som ej är planerade som Vänsterpartiet skulle vilja se, samt även en fördelningspolitisk diskussion om de olika förslagen på utbyggnad. För det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är avgifterna som slår orättvist, även var och hur man väljer att bygga infrastrukturen är en rättvisefråga!

Rapporten går igenom viss kritik som riktats mot nolltaxa samt olika sätt att finansiera det hela på:

Man kan givetvis tänka sig andra former för finansieringen av gratis kollektivtrafik än att enbart finansiera den genom skatten. Ett multipelt system kan vara att föredra, där man exempelvis låter biltrafiken bära sina egna kostnader (eller i alla fall till större del än idag). Med vägtullar, trängselavgifter eller dyra och få parkeringsplatser kan man tränga ut bilarna till förmån för kollektivtrafiken. Med en sådan lösning behöver man inte höja skatten lika kraftfullt. Detta kan också innebära att reformens syfte blir tydligare.

Man förespråkar en stegvis sänkning av avgifterna i kollektivtrafiken för att kunna möta de ökande resandeströmmar som spås uppstå, och är starkt kritiska till att privata företag tar ut vinst ur vår gemensamma kollektivtrafik:

Att driften sköts av privata bolag är också en faktor att ändra på. Istället för att stora, internationella företag ska ta ut vinst från vår offentligt finansierade välfärd borde denna vinst, om den nu existerar i ett välskött kollektivtrafiksystem, gå tillbaka till kollektivtrafiken i form av utbyggnad och förbättringar i den redan befintliga verksamheten.

Vänsterpartiet diskuterar också om nolltaxa bör införas lokalt, regionalt eller nationellt:

För att skapa de normbrytande incitament som vi är ute efter kan det bli svårt att införa avgiftsfri kollektivtrafik endast i vissa delar av landet och för att få faktiska, mätbara effekter på minskade koldioxidutsläpp inom transportsektorn är det nödvändigt att avgiftsfri kollektivtrafik på sikt införs i hela landet. På kort sikt är det naturligtvis intressant med ett försök i Skåne, men på lång sikt måste vi satsa högre än så.

Mot slutet så dissar även rapporten spårbilar, vilket vi så klart blir blir väldigt glada av att läsa. Ett solidariskt system kan helt enkelt inte bygga på små, privata enklaver.

Det är också argumentet om solidaritet som är vänsterns kanske starkaste argument. Avgiftssystem tenderar ofta att slå hårdast på dem som har det sämst ställt. Skånetrafikens avgiftssystem är inget undantag. De som reser mest med kollektivtrafiken är framförallt personer med låg inkomst, framförallt kvinnor och ungdomar. Ett system byggt på skattefinansiering är därför en ren utjämningspolitisk åtgärd. De flesta som använder kollektivtrafiken kommer att tjäna på det. De stora förlorarna kommer att vara rika män som aldrig använder sig av kollektivtrafiken eftersom de kör bil istället. Och det är precis så det borde vara. De som åker egoistiskt och ensamma får finansiera de som åker klimatsmart och tillsammans.

Vänsterpartiet konstaterar korrekt att det finns allt för få studier på vilka effekter nolltaxa får, det är just därför det är så viktigt att börja göra försök i större regioner. En intressant och oväntad effekt som märktes när staden Hasselt i Beligen införde nolltaxa, var att antalet besök hos människor inlagda på sjukhus ökade kraftigt. Nolltaxa uppmuntrade till spontanbesök och skapade en mer social stad. Att nolltaxa även minskar bilismen är klart, det är dock oklart med exakt hur mycket, men som rapporten konstaterar så är detta trots allt inte det viktigaste, utan

om man lyfter frågan på ett ideologiskt plan är det lättare att svara. Kollektivtrafiken ska vara till för alla, precis som skola vård och omsorg, och då ska den vara gratis. I ett socialistiskt samhälle ska alla dessa förnödenheter betalas av det gemensamma. Kollektivtrafiken ska vara en självklar rättighet för alla människor, precis som tandläkaren eller förskolan ska vara. Enskilda avgifter, i synnerhet i en patriarkal kapitalism, slår alltid snett eftersom människor tjänar olika mycket pengar.

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att rapporten är väl värd att läsa, och att vi applåderar detta initiativ från Vänsterpartiet!

Läs mer

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.