SL har världens högsta tilläggsavgift

Planka.nu presenterar idag resultatet från vår undersökning av tilläggsavgifterna (böterna) för plankning i kollektivtrafiken i 24 storstäder över hela världen. Resultatet bekräftar något vi har pekat på länge, SL:s hetsjakt på de som inte har råd att betala biljettpriserna har ingen effekt. Trots att kollektivtrafiken i Stockholm är dyrast att åka fast i som plankare så är inte antalet plankare färre i Stockholm än någon annanstans. Den genomsnittliga tilläggsavgiften bland de 22 städer i studien som överhuvudtaget har någon tilläggsavgift är 555 SEK, det är mindre än hälften av SL:s 1200 kronor.

SL spenderar minst 225 miljoner kronor per år på spärrar och biljettkontroller, de har också världens högsta tilläggsavgifter – ändå minskar inte plankningen!

Planka.nu har jämfört samma 24 städer som Pricerunner gör i sin årliga internationella prisjämförelse, och Stockholm har – med god marginal – den högsta tilläggsavgiften. När ska SL:s styrelse med Christer G Wennherholm (M) i spetsen anpassa sina åtgärder efter verkligheten istället för att kasta pengar i sjön och jaga människor utan resultat?

De som åker kollektivt idag är främst kvinnor, låginkomsttagare, invandrare, förortsbor och har det gemensamt att de är helt beroende av kollektivtrafiken för att få vardagen att fungera. De borde hyllas för sitt bidrag till den klimatinsats som alla kollektivtrafikanter är en del av, men i stället för att uppmuntra fler att resa klimatsmart så straffar SL sina resenärer med dyrare kollektivtrafik och svindlande bötesbelopp.

Något som är positivt är förstås att Stockholm fortfarande har kanske världens enklaste och billigaste försäkring mot tilläggsavgifter i kollektivtrafiken.

Siffrorna för hur mycket SL slösar bort på vakter och spärrar, samt att plankningen är relativt konstant i olika kollektivtrafiksystem, kommer från vår rapport Till varje pris?

Hela Planka.nu:s jämförelse av tilläggsavgifter i olika städer inklusive källor

adbust2

Läs mer

11 kommentarer

11 kommentarer på “SL har världens högsta tilläggsavgift

 1. Känns värt att uppföra sig exemplariskt i 4 år för att sedan laddningen tar slut på fredagsnatten när man slaggar hos någon i stan och man blir tagen på spårvagnen på väg till centralen där man tänker köpa nytt kort.

 2. Bra att avgiften är hög! Hoppas att den höjs ännu mera.

  Ni som sympatiserar med planka.nu har inte förstått något alls. Civil olydnad där man bryter mot samhällets regler kan vara ett godtagbart medel att ta till vid grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är dock inte ok att bara strunta i att betala för en begränsad resurs för att man har en viss politisk inställning.

  Det skrivs ovan att ”SL spenderar minst 225 miljoner kronor per år på spärrar och biljettkontroller”. Ja, men SL förlorar också (enligt de senaste beräkningarna) ca. 200 miljoner kronor per år i förlorade biljettintäkter pga. plankare. Totalt skulle man alltså gå kraftigt plus om de som plankar bara gjorde rätt för er, så att man slapp de där utgifterna.

  Eftersom tunnelbanan kostar ca 2-2,5 miljarder kronor per år är det ett stort avbräck med sammanlagt 425 miljoner kronor i uteblivna intäkter och dåliga kostnader. Tänk vad mycket sjukvård landstinget kunde ha betalat för 425 miljoner extra, eller hur mycket bättre kollektivtrafiken kunde ha blivit.

  Nä, ni på planka.nu har inte greppat konsekvenserna av er lilla ”protest”. Vill ni förändra något får borde ni göra det genom demokratins hjälpmedel, dvs. ställa upp i landstingsval för att försöka styra SL. Som det är nu är ni bara snyltare.

  Få se nu om ni låter den här kommentaren stå kvar, eller om ni bara vill läsa eller höra sånt ni gillar…

 3. Anders B:
  Det är du som inte förstår.
  Planka.nu använder avgiftsstrejken som politisk metod, det kan du tycka vad du vill om, (men håll med om att kampanjen har lyckats lyfta upp frågan på dagordningen) men de allra flesta som plankar gör det för att de inte har råd att betala avgifterna. Plankningen minskar bevisligen inte för att tilläggsavgiften är hög, vad tror du skulle hända om böterna höjdes ännu mer? Ingenting tror jag, utom att fler låginkomsttagare som åkte fast skulle få sin ekonomi totalförstörd och att Planka.nu skulle få fler medlemmar.

  Det är tråkigt när kollektivtrafiken ställs mot sjukvården på det sättet som du gör, men framförallt är det irrelevant. Kollektivtrafikbudgeten bör ställas mot de infrastruktursatsningar som plöjer ner miljarder på nya motorvägsprojekt. Därifrån kan man avsätta pengar, liksom från klimatbudgeten då satsningar på kollektivtrafik är direkta klimatinvesteringar.

  Har du en källa till ”de senaste beräkningarna” som redovisar 200 miljoner i förlorade biljettintäkter? Den siffran har dykt upp i så många olika sammanhang utan att någon har kunnat visa några uträkningar.

 4. Anna,

  Att de flesta som plankar gör det för att de ”inte har råd” stämmer inte, i alla fall inte enligt min erfarenhet. När jag ser folk som plankar så har de otroligt ofta märkeskläder och snackar i senaste mobilen. Jag ser också folk som precis innan de går ner i tunnelbanan kastar ifrån sig en fimp (och alltså har råd att röka) men som sedan plankar. Har du någon statistik på att det är så som du säger?

  Dessutom är det så att om man verkligen inte har pengar så kan man få stöd från socialtjänsten för att täcka kostnader för resor med kollektivtrafiken. Visst, det krävs att man ska ha rätt till socialbidrag för att man ska ha rätt till extra pengar för SL-biljetten, men det är väl själva definitionen på att ”inte ha råd”, eller hur?

  Den ersättning man kan få från socialtjänsten för SL-resor baseras på individuellt behov (dvs. om du behöver resa varje dag, t.ex. till öppenvård, så kan du få ett månadskort och om du behöver resa då och då, t.ex. för att leta jobb, så kan du få remsa). Många tycker att socialbidraget är för lågt, och det kan jag hålla med om, men ersättningen som man kan få för resor är en egen post som ligger utöver riksnormen för socialbidrag och alltså något som inte minskar den övriga mängden pengar man kan få från socialtjänsten.

  Och återigen, det är inte en ok politisk metod att strunta i att betala i något som är en begränsad resurs bara för att man tycker att man inte ska betala. Den enda effekten blir att kollektivtrafiken får mindre pengar, vilket med största sannolikhet gör att servicen blir sämre och mindre attraktiv. Det får effekten att mindre folk vill använda kollektivtrafiken, och alltså kanske tar bilen istället. Vilken miljöpåverkan ger det tror du? Alltså, betala för det du vill stödja. Om du vill ha mer kollektivtrafik för miljöns skull, betala för den då!

  Att sätta kostnaden för kollektivtrafiken mot sjukvården är otroligt relevant eftersom de pengarna kommer ur samma kassa, nämligen landstingets. I dagens City (22 oktober, sid 8) står det ”200 miljoner ska korta köerna”. Tänk vad man hade kunnat göra med 425 miljoner till.

  Slutligen, beräkningen avseende uteblivna biljettintäkter kommer från SLs marknadsavdelning, så det är naturligtvis en partsinlaga. Uppgiften är svår att verifiera, men den baseras bl.a. på hur många som åker fast för att de inte har biljetter och hur många som åker i SL-trafiken. Jag är säker på att de lämnar ut den om du ringer och frågar.

 5. Anders B,

  1. SL-kort ingår inte i socialbidragsnormen sedan 2007.
  2. Sveriges studenter lever under existensminimum. De får enligt Sveriges förenade studentkårer 775 kronor under socialbidragsnormen.
  3. Varför är det Planka.nu och inte något av riksdagspartierna som är positiv till nolltaxa som har drivit nolltaxefrågan de senaste åtta åren? Kanske för att Planka.nu:s PR-strategier fungerar.
  4. Av de som plankar är det en försvinnande liten del som är organiserade genom Planka.nu vilket visar att organisationen inte påverkar antalet plankare. Det gör däremot biljettpriserna. Enhetstaxan gjorde att folk köpte biljetter i större grad och varje prishöjning lockar fler till Planka.nu.
  5. Enligt SL-rapporten ”Redovisning av åtgärder, analys av fusk och svinn samt försäljningskostnader” kostar plankningen mellan 61 och 335 miljoner om året. 200 miljoner är en gissning. Inget annat.
  6. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara ett synnerligen effektivt sätt att få fler att åka kollektivt och därmed minska sin klimatpåverkan.
  7. Visst, landstinget budgeterar för kollektivtrafiken i Stockholm, men den totala budgeten kan utökas med pengar som idag avsätts för infrastruktur och klimatarbete på annat håll.

 6. Anna,

  1. Enligt uppgift per telefon från socialkontoret i Södermalms stadsdelsnämnd idag den 22 oktober 2009 så kan man få stöd utöver riksnormen för socialbidrag för att resa med kollektivtrafiken. (Ja, jag ringde och frågade för att vara säker.)

  2. Att studenter (särskilt i Stockholm) har dåligt med pengar stämmer nog, men SL har studentkort som är bra mycket billigare än korten med fullt pris.

  3. Ditt argument är svårt att förstå. Om planka.nu:s PR-strategier fungerade så borde väl samtliga riksdagspartier ha svängt vid det här laget. Det har de inte. Vad säger det?

  4. Om planka.nu inte påverkar antalet plankare så undrar jag vad syftet och meningen med organisationen är. Särskilt som du i föregående punkt hävdar att planka.nu:s PR-strategier fungerar. Visst enhetstaxan gjorde kanske att fler betalade, men varför är det ett argument för att du inte ska betala?

  5. Som sagt, summan om 200 miljoner kronor är mycket riktigt en beräkning gjord av SL. Och om det ”bara” är 61 miljoner kronor så är det också mycket pengar. Det kan ju också vara så att det ligger i övre delen av beräkningen, och 335 miljoner kronor är vansinnigt mycket pengar. Och som sagt, lägg till 225 miljoner kronor i dåliga kostnader framkallade av att att vissa inte vill betala för kollektivtrafiken.

  6. Javisst, det säkert så att en avgiftsfri kollektivtrafik skulle göra att fler åkte och vi fick en bättre miljö. Men intill dess att man på demokratisk väg ändrat finansieringen av kollektivtrafiken så får du vackert betala. Och om du bara betalade så kunde man ju sänka biljettpriset jättemycket! Kanske med så mycket som 20 procent! (Man kan som sagt använda 225 miljoner kronor + pengarna för uteblivna biljettintäkter till en hel mängd saker.)

  Att finansiering måste till kan ingen vifta bort, och att du måste betala för dig för att åka T-bana är inte en sådan kränkning av dina mänskliga rättigheter att du får ta till civil olydnad. Alltså gör din bristande betalning att kollektivtrafikens servicegrad minskar och att priset går upp, vilket minskar dess attraktionskraft. Det bidrar sannolikt till att folk väljer mindre miljövänliga färdmedel.

  7. Visst kan den utökas. Men du minskar ju budgeten med ditt agerande. Och återigen, det är en begränsad budget som också ska finansiera sjukvård, vilket är svårt att komma ifrån.

  Jag vill dessutom passa på att tillägga att planka.nu:s påstående att SL har världens högsta tilläggsavgift inte stämmer. T.ex. har Metro Bilbao en högsta tilläggsavgift på 6000 euro (se http://www.metrobilbao.net/eng/usuario/normas.html ). Det är väsentligt mycket mera än vad SL kan ta ut.

 7. @Anders: ”Article 28. Passengers without any valid ticket/travel card, shall be liable to pay a penalty fare 20 times the prices of a single ticket, for the service used or which they intend to use.”http://www.metromadrid.es/en/viaja_en_metro/uso_y_accesibilidad/index.html””:http://www.metromadrid.es/en/viaja_en_metro/uso_y_accesibilidad/index.html

  Självfallet skriver vi inte ut den rent teoretiskt möjliga högsta tilläggsavgiften, utan den som du faktiskt får betala. I teorin kan du ju strunta i att betala tilläggsavgiften från SL och få påminnelseavgifter på den i all oändlighet. Vem som helst förstår ju att det är hur det ser ut i verkligheten som är det intressanta.

  f.ö. så är det helt ointressant att socialbidragstagare om dom bönar och ber kanske kan få lite extra pengar för att köpa ett SL-kort. Det intressanta är ju att en massa människor som bor i Stockholm i praktiken vägras tillträde till kollektivtrafiken. Detsamma gäller ju självklart studenter, eftersom de flesta inte har råd att hosta upp med pengar för ett terminskort på ett bräde.

 8. Anders B:
  Ur Stockholms fria:
  Har ni mätt hur utslaget blivit av de höjda tilläggsavgifterna?
  – Ingen kan veta exakt hur många som inte betalar. Vi har gjort en bedömning utifrån mätningar att SL förlorar mellan 100 och 300 miljoner kronor på uteblivna biljettintäkter. Vi tror att höjda avgifter avskräcker.
  Då vet ni alltså inte ifall den höjda tilläggsavgiften givit önskad effekt?
  – Nej inget kan veta det, inte heller Planka nu. Det är omöjligt att veta.
  http://www.stockholmsfria.nu/artikel/81114

  Det är orimligt att spendera skattemedel i den omfattningen SL gör utan att veta om det har någon effekt eller inte, dvs om det ger något ekonomiskt överskott tillbaka tillskattebetelarna. SL har vare sig någon definition av plankning, kan redovisa hur mycket de spenderar i ”plankningsminskande åtgärder” eller huruvida dessa åtgärder har någon effekt eller inte.

  SL: s hela strategi i plankningsfrågan byger på gissningar och antaganden och en moralism som inte är tillräckliga för att spendera den typen av summor av skattemedel som de gör. Istället för att se hur kollektivresandet kan öka och hur den bäsa formen av betalning/finansiering ska kunna göras så har SL hamnat i moralismens moras. Landstingets revisorer har också uppmärksammat bristerna i SL:s agerande: http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=47175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.