Intresserad av att engagera dig för avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne?

Under dom senaste månaderna har vi fått ett flertal intresseanmälningar från folk i Skåne som vill engagera sig i kampen för avgiftsfri kollektivtrafik. Både privatpersoner och grupper har hört av sig. Dessutom så är SUF-klubbarna i Skåne (Malmö, Lund, Österlen) sen länge mer eller mindre aktiva i denna fråga. Så här säger företrädare från SUF Malmö till Sydsvenskan:

– Vi vill underlätta för människor att använda kollektivtrafiken utan att behöva betala för den. Man ska inte behöva betala när man pendlar till jobbet. Om man har bostad utanför staden ska man inte behöva stå utanför på grund av ett pris. Vi vill underlätta genom att ge tips och kanske ha en stödkassa om man skulle åka fast.

– Man kan finansiera kollektivtrafiken på andra sätt, till exempel genom att betala det via skatten, eller via arbetsgivaren. Folk som tvingas pendla långa sträckor tvingas betala mycket pengar för ett månadskort. Det är fel att betala för sin arbetstid. även skolungdomar, som inte kan träffa sina kompisar. Vi tycker att det är fel att man begränsas av ekonomin. Dessutom så uppmanar man till bättre miljötänkande om man tar kollektivtrafiken istället för att köra bilar.

Vi tycker att det är viktigt att så många som möjligt (gärna både tidigare oorganiserade och personer från olika organisationer) deltar i ett eventuellt uppstartsarbete med en grupp som ska arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik. För en vecka sen skickade Planka.nu ut ett mail till alla som hört av sig till oss där vi erbjöd oss att komma ner och föreläsa och hjälpa till att hålla i ett uppstartsmöte i Malmö. Responsen hittills har varit bra, men ju fler desto bättre! är du intresserad av att komma på ett uppstartsmöte? Skicka ett mail till sthlm@planka.nu och skriv “Skåne” i ämnesraden!

P.S. Självklart innebär det inga förpliktelser att anmäla intresse nu eller komma på ett möte.

färdig affisch med logga

3 kommentarer

3 kommentarer på “Intresserad av att engagera dig för avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne?

  1. Hej, ville bara försäkra mig om att ni har läst denna:
    http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=47175

    ”SL har idag svårigheter att redovisa vilken effekt ovanstående åtgärder har fått på fuskåkandet. Under 2007 genomfördes två kundundersökningar kopplat till fuskåkandet. Resultatet av dessa undersökningar, som baserades på intervjuer med invånare i Stockholms Län, visade på att fusk- och svinnresor uppgår till mellan 1 till 3 procent. Det finns dock en stor osäkerhet i resultatet hänförligt till ämnets karaktär och att vissa målgrupper, där fusket troligen är mer utbrett, är underrepresenterade i urvalet. Mot bakgrund av detta har resultatet justerats. Andelen fusk- och svinnresor har antagits ligga på 1 till 5,5 procent vilket omräknat i uteblivna intäkter motsvarar 61 till 335 Msek. I detta resultat ligger ett antagande om att det inte är orimligt att anta att bara varannan fuskare svarar ärligt.

    I en annan undersökning som en extern konsult genomförde under 2007 och som kommenterades i ”Lägesbeskrivning av betalningshantering” bedömdes svinn och fuskåkande resultera i ett intäktsbortfall på mellan 152 och 273 Msek.

    Det finns med andra ord en stor osäkerhet i de siffror som finns presenterade vad gäller andelen fusk- och svinnresor.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.