Några kommentarer kring “överutnyttjandet”

De senaste dagarna har vi från borgerligt håll återigen fått höra att nolltaxa i kollektivtrafiken skulle leda till överutnyttjande. Se till exempel: Munkhammar och Corren. Som vi alla vet så går borgerlig argumentation ut på att upprepa samma argument om och om igen för att till slut kunna hävda att något är vedertaget, eftersom så många sagt det. För oss som står lite vid sidan av så kan det till en början verka tragiskt, men det första intrycket övergår snart i en farsartad känsla.

De bilåkande borgarna ska alltså berätta för oss som åker kollektivt varför nolltaxa inte skulle fungera. Och det blir ofta helt fantastiskt, ibland får man uppfattningen att de åker tunnelbana lika sällan som en vanlig människa går på Liseberg. är det månne därför de tror att folk skulle köa för att få åka runt runt på gröna linjen mellan Hagsätra och Hässelby, typ som vi står i kö till Balder?

Vi tänkte i alla fall kort kommentera det här talet om överutnyttjande och berätta lite om vad vi tror att det kan ha sin upprinnelse i. För den som vill läsa mer rekommenderar vi Petter Nilssons text ”˜En tragisk tragedi”™ på Dagens Konflikt.

är nolltaxemotståndare folkskygga?

Ett vanligt återkommande argument från nolltaxemotståndare är att nolltaxa innebär ett överutnyttjande av kollektivtrafiken, samt att resenärerna inte uppskattar trafiken för att den är “gratis”. Ofta förs det bröliga ungdomsgänget fram som en nidbild för vad vi kommer behöva uppleva i kollektivtrafiken om vi inför nolltaxa. Det finns flera argument att framföra mot detta påstående, det mest uppenbara är: vad är det för människor som skräms av ungdomar som åker kollektivt? Allvarligt talat, ska vi förbjuda ungdomar att umgås i grupp och/eller vara högljudda på andra offentliga platser också? Ett annat argumentet som kan framföras är att de som påstår att detta kommer bli ett problem i princip alltid baserar detta på erfarenheter som dragits av de kollektivtrafiksystem där nolltaxa testats. Och vad är gemensamt för alla försök med nolltaxa i Sverige? Jo, de har varit i små städer, där kollektivtrafiken varit i princip obefintlig innan nolltaxa infördes. Den plötsliga tillströmning av resenärer som nolltaxa inneburit – en flerdubbling – kan självklart till en början verka avskräckande för den som är van vid tomma bussar. På precis samma sätt kan den explosiva ökningen av ungdomar i kollektivtrafiken till en början säkert göra någon perplex, för den enskilda (förut ensamma) resenären kan det bli svårt att veta hur den nya situationen ska tolkas. Observera att detta gäller långt ifrån alla resenärer i de städer där nolltaxa införts, men de medelålders män som utrett nolltaxeförsöken och de som uttalat sig i media har i vissa fall blivit märkbart skrämda av att folk har börjat använda kollektivtrafiken.

Vi som bor och reser i storstäder ser snarare tomma bussar som något konstigt, vi är vana vid och uppskattar den mångfald av människor vi möter varje dag i kollektivtrafiken. Vi ser det inte som ett problem att våra städers invånare använder kollektivtrafiken som ett socialt rum, vi ser det som något positivt! Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla så expanderar vi detta sociala rum. När vi betonar det kollektiva i kollektivtrafiken så gör vi det för att vi älskar att leva med människor omkring oss. Men också därför att ett levande offentligt rum är en förutsättning för att folk ska känna sig trygga och vilja ta del av det: den enskildes utsatthet minskar när hon är omgiven av andra människor. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara en integrerad del av det samhälle vi bor och vistas i, och således även spegla dess mångfald av sociala relationer samt vara tillgänglig och inbjudande för alla dess invånare.

Läs mer

24 kommentarer

24 kommentarer på “Några kommentarer kring “överutnyttjandet”

 1. Många skolungdomar, åtminstone i stockholmsområdet, har ju dessutom redan ”gratis” kollektivtrafik (bara på vardagar visserligen, men det innefattar också många lov) i och med sina skolkort, och där finns det väl inga större tecken på att de skulle okynnesåka.

  Däremot är det väl ett större problem att personer som tidigare har bott så nära att de hellre tar cykeln än bussen skulle byta till bussen om kollektivtrafiken var gratis. Jag tror inte att det skulle vara något större problem, men har inga egentliga belägg för det. Ni kanske har bättre koll på forskning och så?

 2. @Tuss: Visst finns det en viss risk för att nolltaxa skulle leda till en minskning av cyklister och fotgängare, därför förespråkar vi att nolltaxa ska kombineras med en stadsplanering som främjar gång och cykling. Vi skriver mycket om det i vår rapport ”Att resa ska inte kosta hela världen.”:http://planka.nu/vad-tycker-vi/rapporter/att-resa-ska-inte-kosta-hela-varlden För vem kan klandra folk för att de inte cyklar eller går när staden är översvämmad av bilar och infrastrukturen i så stor utsträckning är byggd för bilism?

 3. Skulle vilja vända på myntet och hävda att det redan i dag är ett problem med ”bröliga ungdomsgäng”. Det har vidare blivit närmast vedertaget att ha skorna på sätet mitt emot, vilket inte är särskilt tilltalande om man skulle ha på sig kläder som man inte vill ska bli smutsiga. Ganska ofta är busskurarnas glasrutor sönderslagna, säten uppskurna/avrivna osv osv.

  Så, med tanke på att det redan i dag är en relativt låg komfort-nivå i kollektivtrafiken, så tror jag inte att det skulle göra särskilt mycket varken från eller till om det var gratis.

  Vore intressant att höra hur ni ser på detta.

 4. @Cris: Eventuella ordningsproblem i kollektivtrafiken kommer självklart inte att försvinna bara för att man inför nolltaxa, men vi anser inte att det finns några belägg för att de skulle öka heller. Självklart är det dumt att slå sönder busskurer, oavsett om kollektivtrafiken är avgiftsfri eller inte.

  Däremot anser vi det vara en extremt stor skillnad på ungdomar som hänger i gäng och är lite livliga och att en del skadegörelse förekommer. ”Brölande” ungdomar anser vi hör hemma i kollektivtrafiken precis lika mycket som hela busskurer. :)

  Det som Corren skriver om att kollektivtrafiken skulle användas som ”värmestuga, vandrarhem eller festlokal” om nolltaxa infördes tyder på en väldigt sorglig människosyn. Dels på grund av det vi redan skrivit i artikeln ovan, dels därför att en del av detta är sociala problem som kräver samhälleliga åtgärder. Att människor inte har någonstans att bo löser vi ju inte genom att tvinga bort de från kollektivtrafiken, utan genom att bygga bra och billiga hyresrätter.

 5. Att det överutnyttjas är nog inte enbart guld och röda rosor. Om något är helt ”gratis”, dvs. man inte behöver betala direkt för det man utnyttjar, så finns en tendens att det faktiska ”värdet” av föremålet försvinner och folk missbrukar det och smutsar ner det. Det verkar av någon anledning ligga i människans natur. Kolla exempelvis på skolor, ingen elev betalar något för det, toaletter sparkas sönder, skåp sparkas in, väggar klottras ned etc etc. Dyra privata skolor (ofta i högre utbildning) kostar pengar att gå i, och sköts och behandlas med mer respekt än det kommunala, hur sjukt det än låter.

  Samma tendens finns såklart även i kollektivtrafiken. En symbolisk summa är att föredra än helt avgiftfri, överutnyttjande och missbruk kommer annars som ett brev på posten. Då människan tyvärr är funtad så..

 6. ”Som vi alla vet så går borgerlig argumentation ut på att upprepa samma argument om och om igen för att till slut kunna hävda att något är vedertaget, eftersom så många sagt det.”
  Ett sådant fånigt påstående tyder på brist på vilja att föra en ärligt menad debatt. Det är ett meningslöst argument, i grunden säger man bara ”våra meningsmotståndare är dumma”.

 7. @Peter: Kom igen nu, lite skämtsam måste man väl få vara ibland. ;)

  Sen så var det ju faktiskt exakt det som Munkhammar gjorde i debatten, för att citera Petter Nilsson från Dagens Konflikt: _”Det är väl belagt att om man inte har avgifter på offentliga tjänster så leder det till stort överutnyttjande.” Det är tydligen så väl belagt att han inte vidare behöver belägga det, eller för den delen ge några exempel på överutnyttjande som skulle vara överförbara på kollektivtrafiken. Han upprepar bara med stoiskt tålamod ”Det är MYCKET VäL belagt”._

  Vi tycker att detta sätt att debattera leder till en fördumning av diskussionen. När folk bara slänger sig med saker som är ”väl belagda” utan att belägga dom så blir det väldigt svårt att diskutera.

 8. @Filosofen: Vi tror snarare på att försöka förstå varför saker och ting sker istället för att nöja sig med att hävda att det ligger i människans natur.

  Att folk som går på dyra privatskolor där undervisningen håller hög kvalité, klasserna är lagom stora och lokalerna fina känner en större samhörighet med sin skola än folk som har fått dras med gamla och trasiga böcker, sunkiga lokaler och alldeles för få lärare är väl inte så himla konstigt? Dessutom menar du att det främst rör sig om högre utbildning, då är ju folk rätt mycket äldre än de som går i högstadiet och eventuellt slår sönder ett skåp eller två. Det kan ju finnas samband mellan sådana saker också. Sen så vet vi inte om det verkligen är ett så stort samhällsproblem att några skåp går sönder ibland, även om det så klart kan tyckas onödigt. Om det nu skulle vara ett så stort problem så borde ju lösningen vara mer resurser till skolorna och ökat elevinflytande.

 9. @filsofen:

  Antalet hundar och katter ökade i New York mellan 1970 och 1980 med 200%. Antalet inbrott ökade också 200% under samma tid. är det rimligt att tro att pudlar och birmakatter ligger bakom inbrotten?

 10. Hej Planka.nu, (jag tycker väldigt illa om er men) tack för ditt charmiga svar (obs, ej ironi, jag menar det!).
  Men, när Johnny talade om överutnyttjande av offentliga tjänster så hade diskussinen flyttat sej till frågan om avgifter på offentliga tjänster i stort. Jag har inte forskat i frågan, men jag tror att det ändå finns god anledning till att politiker överallt sätter någon sorts avgift på t ex läkar- och tandläkarbesök (men däremot ofta inte på t ex skolan, som är svår att ”överutnyttja”).

 11. @Peter: Det är klart politikerna har en god anledning att höja avgiftstrycket på välfärdstjänster, de vill kunna sänka skatten. Vi i Planka.nu vill ju avskaffa avgifterna i kollektivtrafiken och finansiera den via skattsedeln därför att vi tror på ett samhälle där var och en bidrar efter förmåga. Vi tycker det är fel att en miljonär och en arbetslös ska betala lika mycket för månadskortet, Munkhammar tycker att det är bra. Men istället för att säga det rakt ut och framstå som rätt osympatisk så trasslar han in sig i resonemang om att saker är ”väl belagda”…

 12. Planka:
  Jag förstår det solidariska i ert resonemang, men jag vet inte hur rättvist/solidariskt det är att först inte betala för en betaltjänst som SL för tillfället är, vad man än tycker om det.

  Sedan vet jag inte varför alla ”miljonärer” alltid verkar klassas som en homogen grupp? Det finns väl förmögna människor som faktiskt har lagt ned sitt liv på sitt jobb och på så sätt får ihop en mer timpenning, än den andra, som prioriterar annat än jobb och pengar. Varför skall då den hårt arbetande ”miljonären” som hårt jobbat ihop sitt levebröd, få betala mer än den som prioriterar annat än arbete? Folk får ju ta sitt ansvar och prioritera efter bästa förmåga.
  Och som tidigare sagts, visar det sig att man verkligen inte råd, finns alltid socialtjänsten. Och ja, de räknar in avgifter som SL-biljetter för exempelvis resor till skola/arbetsförmedling även om det inte finns en direkt SL-ersättning i form av R-biljetter.

 13. @Hogge:

  Oavsett vad du tycker är solidariskt eller inte (sen när blev avgiftssystem solidariska?) så ändrar det inte faktumet att folk plankar. Då kan man antingen välja att stå bredvid, skrika på hårdare tag och moralisera över folk som ofta har rätt taskig ekonomi. Eller så kan man göra som vi i Planka.nu och politisera frågan och visa på vad som är problemet och presentera en lösning. Det är ju inte som att vi vill planka, vi vill ha en rättvist finansierad avgiftsfri kollektivtrafik, så folk slipper planka.

  Att hävda att skillnaden mellan en miljonär och en arbetslös handlar om att miljonären jobbat hårdare är ju så naivt så det knappt går att besvara. Menar du att en städare i tunnelbanan, en lärare eller för den delen en arbetslös som tidigare jobbat inom hemtjänsten på något sätt är latare än nån chefslirare? Det är helt befängt, och en väldigt tråkig människosyn i sådana fall.

  Och vad menar du med att socialtjänsten räknar in SL-kortet i bidragsnormen? Det var ju just det den borgerliga alliansen tog bort. ännu ett exempel på en skrämmande människosyn där man anser att folk som inte har jobb och pengar inte heller ska ha möjlighet och rätt att förflytta sig i sin egen stad.

 14. Hej Planka.nu, jag tycker ändå att det är hedervärt med politiker som vill sänka skatten (ref punkt 11 ovan). Motsatsen är alldeles för vanlig, att politiker ständigt vill ta över en allt större del av medborgarnas ekonomi. Skatter för att finansiera välfärd säger jag ’ja’ till, men det gäller att hitta en vettig balans mellan kollektivt finansierad välfärd och människors egenmakt (dvs. att få rå över sina egna pengar).

  Vad gäller fördelningspolitiken, att man ska ta in pengar över skatten så att alla får bidra efter förmåga så är det ju också här en fråga om att hitta rätt balans. Om politikerna skulle gå hela vägen, ta in 100 % i skatt, så skulle det nog inte bli så mycket de fick in. Jag tycker det är rimligt att fråga om man ska gå bortom dagens Sveriges ca 50 % i skattetryck?

 15. @Peter:

  Om nu “egenmakt” definieras av hur mycket pengar folk har att spendera så blir det ju extremt tydligt att folk med högre inkomster har mer “egenmakt” än folk med lägre, och vem vill ha det så?

  Med skattefinansierade tjänster har vi ju en (om än begränsad) möjlighet att genom demokratiska val påverka hur sakerna vi gemensant finansierar ska skötas.

  Vi vill ha en kollektivt finansierad och kollektivt styrd kollektivtrafik, där alla betalar efter förmåga. Och det är väl ingen som pratat om att skatten ska vara 100%, eller? För att införa nolltaxa krävs en höjning av landstingsskatten på 1-1,5%, något som de allra flesta pendlare skulle tjäna på.

 16. Hej Planka-nu!
  Jag förstår att det är väldigt enkelt för att hävda att finansieringen av Sthlms kollektivtrafik ska skattefinansieras – de flesta som plankar i trafiken verkar ju inte vara skattebetalare. Om fler av er blev ärliga skattebetalare, skulle ni också inse vikten av att betala för er. Alltid.

 17. Olof K:
  Varifrån har du fått att de flesta som plankar inte betalar skatt? Och varför skulle man bli extra sugen på att betala avgifter bara för att man är skattebetalare? Tvärt om – betalar man skatt och tycker att det är en bra grej vill man betala mer saker via skattesedeln. Så funkar det för oss i alla fall. Vi vill ju betala mer skatt för att vi redan gör det och gillar att göra det.

 18. Hej planka.nu

  Jag skulle vilja att ni utvecklar erat resonemang i punkt 14 (erat svar till Hogge).

  ”Oavsett vad du tycker är solidariskt eller inte (sen när blev avgiftssystem solidariska?) så ändrar det inte faktumet att folk plankar. Då kan man antingen välja att stå bredvid, skrika på hårdare tag och moralisera över folk som ofta har rätt taskig ekonomi. Eller så kan man göra som vi i Planka.nu och politisera frågan och visa på vad som är problemet och presentera en lösning.”

  Jag har svårt att se hur er ”lösning” är adekvat. T. ex. är det ett problem att folk snattar mat för att de är hungriga. Ska vi göra maten gratis för att bli av med problemet? (soppkök och liknande verkar ju inte alltid duga)

  Sen har jag svårt att se hur det kan vara solidariskt att skita i att betala för någonting som alla ska betala för. Idetta menar jag givetvis ur ett juridiskt perspektiv och inte ideologiskt. För mig blir det lika logiskt som att jobba svart och ändå nyttja skattefinansierad sjukvård.

  Tacksam för seriöst svar.

 19. Hej Barbapappa,

  Det är ju inte plankningen eller p-kassan som är vår lösning på problemet med avgifterna, utan nolltaxa. Vi använder oss av de metoder vi gör av följande skäl:
  1. Vi har begränsade resurser. Genom att organisera alla plankare som tröttnat på avgiftssystemet kan vi skapa en politisk kraft utan parti, ekonomiskt kapital eller relationer med makthavare.
  2. Det är praktiskt. Vi hjälper varandra av solidaritet och för att vi kan.
  3. Det ger oss uppmärksamhet och möjlighet att nå ut med våra idéer och kampanjer.

  Det Planka.nu sysslar med är radikal fördelningspolitik i väntan på en mer reformistisk sådan. På samma sätt kan det vara moraliskt försvarbart att ta mat om man är fattig, men det är inte heller en lösning. Det handlar inte om att göra saker gratis utan att skapa ett samhälle där folk slipper bryta mot lagar för att få mat på bordet. Du vet säkert också att merparten av de sociala rättigheter vi idag tar för givna erövrades av människor som bröt mot såväl normer som lagar och förordningar.

  Dessutom är det ytterst få som vill jobba svart med all otrygghet det innebär, det är snarare något man tvingas göra som sista utväg för att man inte får en vit anställning eller under en kortare period.

 20. Tack för erat snabba svar och tydliggörande.

  I den svenska lagboken finns en väldigt viktig rad, i det första stycket av den första grundlagen. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” (Regiringsformen 1 kap. 1 §)
  I mitt yrke repressenterar jag ordningsmakten. Därav är ovan nämnda rad väldigt viktig för mig. Jag är av åsikten att folket ska styra sin regering och inte vice versa.

  Jag är väldigt dåligt insatt i den statistik som finns över er hjärtefråga. Hur ser det folkliga stödet ut? Finns det undersökningar som visar att majoriteten av alla resenärer vill ha en avgiftsfri kollektivtrafik?

 21. @Barbapappa:

  Det finns tyvärr inga större opinionsundersökningar kring hur svenska folket ställer sig till nolltaxa. Däremot är alla oppositionspartierna på ett eller annat sätt positiva till avgiftsfri kollektivtrafik: Vänsterpartiet kallar det för ”klimattaxa” och skrev in det i sitt partiprogram förra året, Miljöpartiet är också positiva men har ingen rikstäckande linje i frågan och Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin har också uttalat sig för nolltaxa. Allt fler som är insatta i klimatfrågan har de senaste åren insett fördelarna med nolltaxa som ett incitament för att få folk att välja det mest klimatsmarta sättet att resa på, och frågan diskuteras på många håll även utanför Sverige. Vi har märkt att avgiftsfri kollektivtrafik är en betydligt mer kontroversiell fråga i Sverige än på många andra ställen, ”bland annat skrev chefsekonomen på Wall Street magasinet MarketWatch en artikel för avgiftsfri kollektivtrafik”:http://www.planka.nu/nyheter/2009/02/13/gratis-lunch-pa-wall-street tidigare i år.

 22. En intressant artikel. Tack för länken.

  Er uppfattning om svartarbete skiljer sig från min. Har ni någon källhänvisning ni grundar erat påstående på? Själv har jag inte mer än mitt sociala nätverk som källa.

  Jag hoppas att det jag skriver inte uppfattas som alltför kränkande eller nedlåtande. Jag har inte för uppsåt att såra någon. *MEN*, om ni inte ens har någon opinionsundersökning att stödja er emot har jag väldigt svårt att ta er på allvar. Det enda jag kan se i föreningen planka.nu, är att den är till för att underlätta för de som inte vill (och några som inte kan) dra sitt strå till stacken.

  Argumentet att en student är för fattig för att köpa färdbevis förstår jag faktiskt inte. Jag har slutat dricka och sparar jättemycket pengar på det. I itt jobb stöter jag på pruttfulla studenter varje helg, som ska planka hem från krogen.

  Anledningen till att en fattig student väljer att supa istället för att köpa färdbevis är uppenbar. Om studenten slutar supa försakar den någonting. Om studenten plankar får andra resenärer står för kostnaden.

  Jag låter nog lite hård i det jag skrivit i detta inlägg. Jag bör kanske tydliggöra följande:
  1: Jag är fullt införstådd i vilken fattigdom en del svenskar lever i.
  2: Jag är fullt medveten om att alla studenter inte är ute och super varje helg. Det var bara ett exempel på vad jag tycker är en felaktig prioritering.
  3: Jag är *för* en avgiftsfri kollektivtrafik och hoppas att våra kära politiker snart kommer på vilken bra idé det skulle vara.

 23. @Barbapappa:

  Vet du vad det kostar att göra en opinionsundersökning? Det är så in i helvete dyrt att vi inte skulle kunna ta oss själva på allvar om vi la Plankas pengar på en sån grej. Däremot har vi gjort enkätundersökningar bland våra medlemmar och före detta medlemmar där synnerligen positiva attityder till nolltaxa gick att utläsa, samt en resenärsundersökning på Liljeholmens tunnelbane- och busstation. Den senare refereras i vår rapport ”Till varje pris?”:http://www.planka.nu/download/2da47484f1 om kostnaderna för spärr- och biljettsystemet i Stockholms kollektivtrafik.

  Våra kära politiker kommer inte komma på vilken bra idé nolltaxa är av sig själva, det krävs offensivt lobbningsarbete för att dom ska fatta och det är det som Planka.nu ägnar sig åt!

  Vi har tyvärr inte heller tillgång till någon vetenskaplig undersökning om svartarbete, utan grundar oss liksom du på sociala nätverk. Jag, Anna, som har jobbar i restaurangbranschen hyfsat många år vet t.ex. hur många som jobbar svart där (jag har själv gjort det) och som tusen gånger hellre skulle betala skatt och vara försäkrade på sin arbetstid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.