SL går med vinst genom brottsliga metoder

Enligt en rapport från SL gällande årets fyra första månader är SL-trafikanterna nöjdare nu än under samma period förra året. Rapporten räknar dock inte in maj månad, då SL drabbats av många problem. Bland annat branden i ett tåg vid Rinkeby, rökutveckling i gamla pendeltågsvagnar och problem relaterade till detta, som färre avgångar och kortare tåg. Samtidigt minskade också resandet med SL med 1%, en fortsättning på en negativ resandetrend inom SL-trafiken som går stick i stäv med SL:s uttalade mål – ett ökat resande.

Enligt rapporten räknar SL med en vinst på 245 miljoner kronor för 2005, en vinstökning som huvudsakligen tillskrivs krafttagen mot plankningen. SL är enligt Dagens Nyheter ”mycket nöjda med hur entreprenörerna försöker få stopp på fuskåkandet”, bland annat genom direkt olagliga metoder, något vi har rapporterat om tidigare på planka.nu. Bortsett från diskussionen om vilka metoder kontrollanterna använder sig av, får SL problem när de försöker visa på kontrollanternas effektivitet.

SL har länge använt sig av uppgiften att plankningen ”kostar 200 miljoner kronor per år”, en märklig uppgift därför att plankningen i sig inte genererar kostnader, utan endast uteblivna intäkter. I början av året hävdade SL att kontrollanterna lyckats få ner kostnaderna för plankningen med 40 miljoner kronor till 160 miljoner kronor per år. Fortfarande märkligt, men uppenbart i syfte att visa på dessas effektivitet och ett sätt att hävda att plankningen minskar. Något som naturligtvis inte stämmer, då plankningen efter prishöjningen den 1:a mars 2004, den största i SL:s historia, ökade kraftigt. Det som ökat är tvärtom de intäkter som SL-kontrollanterna dragit in, därför att fler plankare och fler kontrollanter naturligtvis också genererar fler gripna plankare, totalt räknat.

Nu hävdar SL att kontrollanterna ”gav SL 40 miljoner förra året”. Nu figurerar med andra ord siffran 40 miljoner kronor för två olika saker. Dels i minskningen av förlorade intäkter och dels i fråga om hur mycket pengar som kontrollerna drar in totalt sett. När planka.nu frågar SL:s vice ordförande Gertrud Brorsson om varifrån de har fått siffran 200 miljoner kronor bekräftar hon att det handlar om en lös uppskattning om plankningens kostnader och att det inte finns någon grund för några konkreta siffror. SL slänger sig med andra ord med dessa mer eller mindre påhittade siffror i rent propagandasyfte. Att man nu dessutom börjar få problem att hålla isär vad de egenpåhittade siffrorna representerar tyder ännu mer på vilket problem SL har med plankningsfenomenet.

Enligt SL plankar varje dag 6% av resenärerna, vilket motsvarar 40.000 personer per dag, en siffra som är förhållandevis hög. Dessutom räknar man med att det är ytterligare ett par procent som reser utan biljett, exempelvis därför att det inte funnits möjlighet att betala för sig. Plankningen har huvudsakligen privatekonomiska orsaker och kommer att vara ett konkret fenomen så länge det är för dyrt att resa kollektivt.

Nu går SL med vinst, och landstinget i stort går med ännu mer vinst. Att vinsten bygger på att man pressar fattiga stockholmare på högre kostnader för kollektivtrafiken är vansinne. Planka.nu:s krav är en gratis kollektivtrafik. Låt de rika betala!

Läs mer

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.