Politikerna fortsätter att åka gratis

Politikerna i Göteborg åker även fortsättningsvis gratis med stadens allmänna transportmedel. Det ses tydligen som en självklarhet att vissa priviligerade medborgare tar sig rätten att åka gratis medan det för de med större behov av ett avgiftsfritt alternativ fortfarande kostar skjortan.

Planka.nu ser inget principiellt hinder för att resor till och från arbetet betalas av arbetsgivaren, då dessa resor är att betrakta som arbetstid. Men i detta fall rimmar politikernas moralpanik mot plankare illa med deras eget beteende. Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig för alla, på lika villkor. Med ett avgiftsystem för alla och ett bonussystem för vissa kommer det aldrig att bli verklighet.

Linus Walterssons (mp) reservation mot gratisresor för politiker:

“Jag reserverar mig återigen mot beslutet att ge nämndens ledamöter rätten att ge sig själva förmånen att subventioneras med fritt resande på Göteborgs kollektivtrafik. Första året denna mandatperiod då frågan diskuterades fattades inget beslut jag kunde reservera mig emot. Förmånen delades ut utan beslut. Förra året fattades beslut, men det protokollfördes aldrig i enlighet med vad som beslutades av någon anledning. Men, tredje gången gillt heter det ju.

Varför inte denna förmån? Förmåner åt politikerna och prishöjningar åt folket är en modell som bara kommer att bidra till såväl politikerföraktet som medborgarföraktet. Det borde vem som helst inse. Vilken trovärdighet har en politiker från ett parti som står bakom Västtrafiks prishöjningar samtidigt som hen kan välja att inte själv drabbas av dessa prishöjningar? Inte för att alla våra kommunpolitiker har denna förmån, men det ser inte bra ut.

Sedan starten för planka.nu har jag och många andra som plankat hängts ut av de styrande för att vara “tjuvåkare” som inte vill betala för sig, vilket är helt felaktigt och tyder på att dom inte fattat vad denna konsumentrevolt handlar om. Plankningsfonden är mycket tydlig på den punkten. Avgiftsstrejken handlar inte om att smita undan utan om att på sikt kunna finansiera hela vår kollektivtrafik på ett solidariskt sätt och avskaffa biljettsystemet.

När en avgiftsstrejk i protest mot höjda priser drar igång kallar man det för “tjuvåkning”. När storbolagen smiter undan skatter för enorma belopp kallas det för “skatteplanering”. När SDN-ledamöterna ger sig själva årskort på kollektivtrafiken höjs det inga röster alls. Men vilka är det egentligen som åker snålskjuts? Ԟr det de plankande med avgiftsstrejken, som alla kollektivtrafiksresande medborgare kan delta i, eller är det SDN-politikerna med den exklusiva förmånen att subventionera sig själva med ett årskort på bekostnad av stadsdelens invånare? Varför är det planka.nu och inte SDN-ledamöterna som hängs ut i våra korrupta massmedier som de som åker snålskjuts?

En del tycker säkert att en borde driva frågan om nolltaxa genom partipolitiken istället för att “uppvigla” på detta sätt. Men oddsen för att Göteborgs kommunfullmäktige skulle budgetera för nolltaxa utan utomparlamentariska påtryckningar från organiserade kollektivtrafikresenärer och den lokala miljörörelsen är ungefär lika goda som oddsen för att jag går med i Motormännens Riksförbund. Om kommunens politiker inte själva drabbas av prishöjningarna på kollektivtrafiken lär intresset för sänkta taxor minska ytterligare.

Det faktum att nämndens ledamöter kan välja att inte drabbas av prishöjningarna som alla andra gör mig bara mer övertygad om vikten av plankningsfonder och andra utomparlamentariska initiativ för att skapa en rättvisare värld och ett rättvisare Göteborg. Så jag fortsätter plankandet i väntan på att SDN-politikernas förmån blir hela Göteborgs förmån.

Linus Waltersson (mp)

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.