2004 misslyckande för avgiftspolitiken

2004 var ett framgångsrikt år för planka.nu. Vi flyttade fram våra positioner och har på ett effektivt satt dagordningen i debatten kring kollektivtrafiken. Nyckel till vår framgång handlar naturligtvis om missnöjet med de höga priserna i SL-trafiken.

Den 1 mars 2004 genomförde landstinget den högsta höjningen av biljettpriserna i kollektivtrafiken någonsin. Priset på kontantkuponger ökade med hela 50 procent.

Planka.nu förespråkar en väl fungerande, effektiv, väl utbyggd och trygg kollektivtrafik som är en självklarhet för Stockholmare som behöver transportera sig. Egentligen skiljer sig våra mål inte särskilt mycket mot de som de flesta av landstingets partier driver. Skillnaden handlar tvärtom om hur man ska nå dessa mål.

Planka.nu förordar nolltaxa. Vi vill att kollektivtrafiken skall bekostas till 100 procent av skatten. Vi vill att pengar skall föras över från rika till fattiga, från bilism till kollektivt resande. För en rättvisare och miljövänligare kollektivtrafik och landstingspolitik.

Argumenten för nolltaxa är många. Den fördelar resurser från rika till fattiga, den innebär ett ökat kollektivt resande som är bra för miljön och den innebär en rättvisare sätt att finansiera vårt kollektiva resande. Den politik som förs i landstinget är dessvärre den motsatta.

Biljettpriserna höjs och upptrappningen på jakten efter dom som inte har råd att betala kostar allt mer. Trots detta ökar inte kvaliteten på trafiken, och framför allt inte resandet. Det är med viss dysterhet vi ser på de mål SL satt upp för 2005.

Vision: SL ska erbjuda Europas bästa kollektivtrafik år 2005.

Marknadsmål: Resandet med SL ska öka. Fram till och med år 2004 ska antalet SL-kunder öka med 100 000, vilket innebär en ökning av antalet resor med 15 procent under en vanlig vardag. Nöjda kunder reser mer. Andelen nöjda kunder ska öka. Genom att erbjuda en attraktiv SL-trafik kan vi behålla våra nuvarande kunder och vinna nya.

SL har totalt misslyckats. Resandet med SL har minskat med över 20.000 resande per dag. Försäljningen av kontantbiljetter har minskat med 42 procent. Antalet nöjda trafikanter har minskat från 53 procent till 50 procent (källa: Stockholm City 2004 11 17). Enligt SL själva har plankningen dessutom ökat som ett resultat av de höga priserna, trots att man satsat stenhårt på ökade kontroller och en gigantisk kampanj mot den organiserade plankningen.

Avgiftspolitikens misslyckande är ett faktum.

Nu börjar det bli upp till politikerna i landstinget att ta sitt ansvar. Ska de fortsätta driva en politik på samma linje som man gjort de senaste åren med neddragningar i trafiken, kvalitétssänkningar och prishöjningar måste man börja motivera sitt handlande. SL:s visionära mål börjar allt mer likna Sovjetsystemets 5-årsplaner med skönskrivningar av gigantiska misslyckanden.

Vi kräver att landstingets politiker står till svars för sina misslyckanden. Vi kräver en kursändring i taxepolitiken mot en kollektivtrafik utan avgifter. Vi kräver Europas bästa kollektivtrafik!

Denna text från planka.nu publicerades idag på Stockholm Citys debattsida.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.