Referat kommunfullmäktigedebatt

Bättre sent än aldrig. Nu presenterar vi ett roande refererat från den debatt som föresgick i Stockholms kommunfullmäktige i samband med planka.nu:s seminarium i mars 2004 och den offentliga debatt som pågick i samband med detta.

Yttranden 2004-03-01 § 8 19

Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars 2004

Yttranden 2004-03-01 § 12 44 Fråga nr 4. Gratis upplåtelse av lokaler i Kulturhuset till fuskåkarna i planka.nu
Anförande nr 48

Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Herr ordförande! Jag skulle vilja ställa en fråga till Erik Nilsson med anledning av att jag i dag, samtidigt som den socialistiska majoriteten i landstinget höjer avgiften för SL-korten, fick veta att man nu på lördag i Lördag i Kulturhuset ska ha en aktivitet med planka.nu, som kännetecknas av att de uppmanar till regelbrott och uppmanar folk att inte betala när man åker tunnelbana och buss.
Vad tycker du om det?

Anförande nr 49
Borgarrådet N i l s s o n (s): Jag tycker inte att man ska planka in på tunnelbanan, därför att då har vi mindre resurser att bygga ut kollektivtrafiken, det är ett brott, och det är dessutom omoraliskt.
Däremot tycker jag att man ska föra debatt, och det är vad det handlar om. Enligt vad jag har inhämtat under dagen är det en debatt runt kollektivtrafikens skattefinansiering eller avgiftsfinansiering, där flera aktörer deltar, inklusive de politiska partierna. Såvitt jag förstått är det tredje gången man har en debatt av det här slaget, och Moderaterna har blivit inbjudna vid samtliga tillfällen men avböjt att vara med.
Jag tycker att man ska möta även dem som man anser har fel, till exempel de som tycker att det ska vara gratis på tunnelbanan och som som politisk metod använder att planka. Jag tycker att den politiska metoden är oacceptabel, men jag tycker att man ska möta dem i debatt. Jag tycker att Kulturhuset och våra samlingslokaler i Stockholm ska delta och se till att det finns utrymme för en samhällsdebatt. Jag har deltagit där i seminarier, där jag har träffat en del som har hållit på med
klotter, som utan tvekan har begått brott. Jag tycker man ska möta också dem i diskussion. Om vi avstår från att ta diskussioner med dem, förlorar vi alla på det.

Anförande nr 50
Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Ordförande! Jag har inte samma intryck, att det handlar om att föra en diskussion. Vad det handlar om är ett antal organisationer och ett antal individer som vill på olika sätt stoppa den delvisa avgiftsfinansieringen av kollektivtrafiken. Den gruppen släpps in på Kulturhuset kostnadsfritt. Det är en grupp som aktivt medverkar till att SL varje år förlorar 200 miljoner kronor, pengar som till exempel skulle ha kunnat användas till att sänka SL-kortet med 50 kronor, eller köpa in 100 bra, nya bussar till SL, som skulle gagna alla dem som använder buss och tunnelbana varje Dag. Låginkomsttagare, kvinnor och ungdomar är de som drabbas hårdast av att den här typen av organisationer får härja fritt. Jag har också förstått att man under dagen försöker släta över det här till att bli någon
sorts allmän debatt och att man måste få diskutera. Men varenda gång planka.nu har genomfört någon typ av aktiviteter, har man uppmanat andra och själva åkt ut på stan och plankat, alltså låtit bli att betala avgiften. Det drabbar alla stockholmare! Herr ordförande! Jag kan inte begripa varför inte ansvarigt borgarråd kan ta avstånd från en sådan organisation.

Anförande nr 51
Borgarrådet N i l s s o n (s): Jag tycker du har en kraftfull argumentation, Mikael, som jag dessutom håller med om. Jag kan inte göra annat än att uppmana dig att gå dit och ta debatten med ungdomarna, säga att de har fel, att det är fel att planka. Det
är väl så vi upprätthåller demokratin, genom att ta debatt? Du var jättebra, Micke! Du har helt rätt. Gå dit och ta debatten! Nu är det så att man från Kulturhuset, i det här fallet Lava, har kommit överens med
bland andra planka.nu och även varit tydliga med att möjligheten att ta debatten där förutsätter att man inte propagerar för att begå brott under den debatten. Jag utgår från att det avtalet gäller. I övrigt tycker jag absolut att vi ska diskutera frågan om vi ska ha avgiftsfinansiering
eller skattefinansiering av kollektivtrafiken. Det är en viktig fråga att debattera i samhället.

Anförande nr 52
Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Ordförande! Jag är oerhört besviken på Erik Nilsson. Om väljarna där ute visste vad man står och säger nu i den här salen, i självklara ställningstaganden som berör massor av människor ute på stan, tror jag att de skulle bli väldigt förvånade att ansvarigt borgarråd ställer sig och säger att det är okej att upplåta gratis lokaler i Kulturhuset till en organisation som uppmanar till brott. Det är faktiskt vad de gör, de uppmanar till regelbrott och de gör det gång på
gång. Vi har uppgifter om att de efter sina aktiviteter systematiskt går ut och vägrar betala avgifter, plankar och bryter mot de regler som alla andra måste följa, vilket leder till att vi alla kollektivt förlorar 200 miljoner kronor om året. Detta drabbar allra mest de grupper som Erik Nilsson brukar stå i talarstolen och göra sig till särskild anhängare av och försvara deras värden och rättigheter. Det handlar om låginkomsttagare, det handlar om ungdomar, det handlar om pensionärer. Från och med i dag måste de betala en höjd avgift – samtidigt som de som plankar
inte behöver betala någon avgift alls i Kulturhuset! Det är upp-och-nedvända världen!

Anförande nr 53
Borgarrådet N i l s s o n (s): Min poäng är, Mikael Söderlund, att du inte behöver övertala oss om detta. Jag delar din uppfattning. Men det finns andra i samhället som inte delar den uppfattningen. Hur kommer man då framåt? Jo, man för en diskussion med dem som har en annan uppfattning. Det är grunden för vår demokrati. Om du inte vill att de ska föras debatter om de här sakerna, ja inte lär det minska plankandet! Inte lär det minska den här typen av brottslighet! Det är klart att vi måste föra debatt om det. Dina utomordentliga argument, Mikael,
faller likt frön på hälleberget i den här församlingen, för här är det ingen som plankar vad jag vet i alla fall – men det är det däremot på det andra mötet. Det är därför vi demokratiska partier ska gå dit och föra diskussion med dem. Återigen är det alltså så att det är en debatt runt de här frågorna. Det är inte så att man upplåter en lokal gratis åt några som vill propagera för kriminell verksamhet.

Yttranden 2004-03-15 § 8 34
§ 8 Muntlig frågestund
Fråga nr 1. Fuskåkare i stadens lokaler
Anförande nr 35

Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Herr ordförande! I Erik Nilssons frånvaro, som har sin orsak i lyckliga omständigheter, vill jag ställa frågan till finansborgarrådet:
Håller ni fast vid att det var en bra idé att låta stadens fuskåkare ha offentligt möte i en kommunal lokal vid T-Centralen, som skedde i lördags?

Anförande nr 36
Borgarrådet B i l l s t r ö m (s): Ja, ordförande, fullmäktige, så kan det gå med lyckliga omständigheter, när bäbis nummer två kommer! Därför är inte Erik här. Men till saken, det möte som hölls av organisationen planka.nu. Vad jag har förstått av den diskussion som har förevarit hade staden en överenskommelse om att föreningen inte på något sätt skulle propagera för att planka eller tjuvåka, och inte heller ta upp plankfonden eller plankkassan. Tydligen gjorde man ändå det, och det är verkligen inte bra. Har man en överenskommelse så ska man hålla den, det är
viktigt. På det sättet känner jag att de har skadat sitt förtroende hos oss, måste jag säga. När det gäller själva sakfrågan, om kollektivresandet, SL, skatte- och avgiftsfinansiering och annat, måste jag säga att alla partier borde vara oerhört intresserade av att föra den här typen av debatter eftersom infrastruktur och kollektivtrafik är en så
viktig del för att staden ska fungera. Gärna debatt – men då får man nog hitta andra former, som jag ser det i dag.

Anförande nr 37
Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Herr ordförande! Jag tycker det är utmärkt att Annika Billström nu backar ett halvt steg. Det var nämligen så att när vi hade förra debatten med din partivän Erik Nilsson var den socialdemokratiska inställningen att det var helt okej att ha detta “debattmöte”, som han kallade det. Det var ingen debatt, och det berättade jag redan förra gången vi hade fullmäktigesammanträde. ändå envisades ni med att det var någon sorts demokratisk rättighet för människor som bryter mot våra regler att ha offentliga möten invid T-Centralen i ett av stadens dyrbaraste hus, Kulturhuset. Då var det ett
annat ljud i skällan, och det gjordes ingen som helst aktion för att stoppa mötet även fast man mycket väl visste om vilka som stod bakom, att syndikalisterna körde mötet, att projektledaren på Kulturhuset själv är syndikalist och alltså hade ett stort intresse av att mötet ägde rum. Det var total tafflighet och en otroligt lågmäld
inställning. Alla visste vad mötet skulle handla om, herr ordförande. Man kunde gå in på hemsidan och få klart beskrivet att det var ett rent reklammöte. Men det gläder mig mycket att Annika Billström nu tar ett halvt steg tillbaka och håller med om att det här mötet aldrig borde ha ägt rum.

Anförande nr 38
Borgarrådet B i l l s t r ö m (s): Jag skulle vilja säga så här till Mikael Söderlund: Jag tycker att det är en demokratisk rättighet för alla att debattera vad de vill, när de vill. Jag tycker att Mikael Söderlund och Moderaterna borde vara intresserade av att diskutera landstingets ekonomi, med tanke på det som hände förra mandatperioden,
det vill säga: Ska vi ha ytterligare skattefinansierad kollektivtrafik, eller
avgiftsfinansierad? Då kan man inte stoppa huvudet i sanden, som ni gjorde under förra mandatperioden och tänkte bort realiteter kring budget och budgetsanering. För det är klart att det här är en reaktion bland så många andra som vi möter på tunnelbanan, i bussen, i förskolan eller skolan eller på medborgarhusen runt om i staden som har synpunkter på vilken dålig ekonomi landstinget har och vilken
situation Moderaterna har försatt oss alla i. Det är den sakdebatten vi vill ha!

Anförande nr 39

Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Herr ordförande! Nu försöker Annika Billström ta sig ifrån ämnet. När Annika Billström försöker backa i ena sekunden och i andra sekunden säger att det är en demokratisk rättighet för människor som bryter mot våra regler att vara gratis i kommunala lokaler invid regelbrottet nummer ett, bredvid T-Centralen, så är det skandal. Det är ynkligt att Socialdemokraterna inte kunde ha sagt ifrån! Och ni har inte tagit debatten ett enda dugg. Jag har själv fått ta debatten, och det har jag också gjort, flera gånger, öppet i radion och på annat sätt. De här människorna ska inte tillåtas att använda kommunala lokaler för att föra ut sitt budskap. Jag har med mig reklamfilmen, Annika Billström. Kom med mig efteråt till Stora
kollegiesalen och titta på dem, så ska du få se vad de fick visa i din offentliga lokal på det här fina debattmötet! Det är en rak och tydlig instruktionsfilm om hur man begår brott i Stockholms tunnelbana.
Ett av de avgörande skälen till att ni nu sviker era vallöften även på området höjda SL-avgifter, som ni gick till val på att inte höja, är att de här människorna får hålla på. Det är upp-och-ner-vända världen, att ni samtidigt höjer avgifterna för alla oss som åker SL-trafik och låter dem som bryter mot reglerna ha gratismöten i Kulturhuset.

Anförande nr 40
Borgarrådet B i l l s t r ö m (s): Mikael Söderlund, den där retoriken håller inte och kommer aldrig att hålla. Alla stockholmare är fullständigt klara över att det är ni som har misskött ekonomin i landstinget så intill den milda grad att vi har ett underskott på 10 miljarder. Och vilka drabbar det? Jo, det drabbar naturligtvis dem som är av nöden tvungna att åka kollektivt och inte har andra alternativ. Dem vågar inte ni ta
debatten med – och varför det? Jo, därför att ni har förskingrat, ni har vägrat fatta beslut och ni har inte på något sätt kunnat svara upp emot den ekonomiska morassituation som Stockholms läns landsting befinner sig i. Det är en ren skandal! Det var du själv som förde in oss på det, och det är klart att det är det vi ska debattera: sakfrågan. Varför måste man i majoritet ta ansvar för ekonomin, och varför gjorde ni inte det? Ni är inte regeringsdugliga, så är det bra med den saken!

Ordningsfråga
Anförande nr 41
Borgarrådet S ö d e r l u n d (m): Herr ordförande! Jag har inget inlägg kvar, men i en ordningsfråga vill jag poängtera att det faktiskt är presidiets uppgift att se till att debatten förs enligt frågan. Jag har en demokratisk rättighet att ställa frågor till Annika Billström som
finansborgarråd om olika saker som händer i Stockholm. När då finansborgarrådet väljer att föra en helt annan diskussion, om hur ekonomin har skötts i landstinget, tycker jag att presidiet får lov att säga ifrån.Den här frågan handlade om ett öppet möte i Kulturhuset, och det är det som den här debatten ska handla om. Jag tycker faktiskt att finansborgarrådet borde kunna hålla sig till sak.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.