Pressmeddelande: Nolltaxepriset 2015 till Folkpartiet

Årets vinnare av Nolltaxepriset, som delas ut till aktörer som till exempel gynnat avgiftsfri kollektivtrafik eller motverkat trafikmaktordningen, blir i år Folkpartiet Liberalerna på Gotland. – Folkpartiet får priset på grund av sina krav på nolltaxa, och för sin kunniga argumentation i ämnet, säger Christian Tengblad från Planka.nu som sitter i juryn för priset. Efter… Läs mer»

Pressmeddelande: Mer än var fjärde hyresgäst plankar

I en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Planka.nu, så uppger 27% av de som bor i hyreslägenhet att de plankat på kollektivtrafiken under det senaste året. Av de som bor i gård, radhus eller villa är det ingen svarat att de plankat. Genomsnittet för alla tillfrågade är 11%. – Avgiftstrycket på kollektivtrafiken är… Läs mer»

Pressmeddelande: Kollektivtrafikanter i Stockholm tjänar på nolltaxa

​Enligt beräkningar på den nya hemsidan Nolltaxa.nu så skulle stockholmarna som använder kollektivtrafik tjäna 394 i månaden på avgiftsfri skattefinansierad kollektivtrafik. Summan är beräknad på medianlönen i Sverige 2013 som är 27 300 och på att kunna resa i hela länet. – Över hälften av befolkningen tjänar mindre än så och skulle alltså gynnas ännu… Läs mer»

Pressmeddelande: Protestaktion mot ”Förbifart Stockholm”

Idag, tisdagen den 24 juni har Trafikverket planerat att ta ett första spadtag på bygget av motorvägsprojektet ”Förbifart Stockholm”. Planeringen har omgetts av hemlighetsmakeri, men troligen kommer detta äga rum i Häggvik vid lunchtid. Vi tycker det är viktigt att stockholmarna får vara med och säga vad de tycker om detta. Därför har vi fixat en buss som kommer köra till Häggvik från Liljeholmen, via Cityterminalen och Tensta för att plocka upp alla som vill vara med och protestera.

Pressmeddelande: Massplankning på uppsalapendeln

På lördagen den 25 januari genomförs den första massplankningen på pendeltåget till Uppsala. Klockan 11:11 samlas nolltaxeförespråkare på T-centralen i Stockholm för att gemensamt ta sig till protester mot avgiftshöjningar i kollektivtrafiken i Uppsala. – Politiker försöker ofta ställa städer mot varandra, men för att kampen för nolltaxa ska bli framgångsrik så gäller det att… Läs mer»

Pressmeddelande: Planka.nu utmanar SL på internet

SL tycker att plankningen kostar för mycket pengar. I själva verket är det avgifterna i kollektivtrafiken som är en ren förlust för stockholmarna.Varje år försvinner en massa pengar till biljett-, spärr- och kontrollsystemet i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikanter som har en månadslön på under 75 000 kr skulle också tjäna på att vår kollektivtrafik bekostades helt via… Läs mer»

Pressmeddelande: Kärnvapenhot mot landstingsfullmäktige

Upphandlingen av hamntrafiken, som gäller bland annat Djurgårdsfärjorna, har fört med sig mer i lasten än vad vi kollektivtrafikanter kunde ha anat. Serco Group, som vann upphandlingen tillsammans med Strömma, är annars inblandade i både fångtransporter, plutoniumforskning, bedrägerier och hantering av kärnvapen. Om man har tagit fan i båten får man ro honom i land…. Läs mer»

Pressmeddelande: Nolltaxepriset 2013 har tilldelats Karlskoga Kommun!

Genom sin jämställda snöröjning, som gjort upp med gubbröjning och trafikmaktordningen, så har kommunen inte bara pratat om kopplingen mellan trafik och jämställdhet – de har också gjort slag i saken. – För första gången har inte priset med biljettpriser att göra, säger Christian Tengblad från Planka.nu. Det visar på att kollektivtrafiken bara är en… Läs mer»