Pressmeddelande: Massplankning på uppsalapendeln

På lördagen den 25 januari genomförs den första massplankningen på pendeltåget till Uppsala. Klockan 11:11 samlas nolltaxeförespråkare på T-centralen i Stockholm för att gemensamt ta sig till protester mot avgiftshöjningar i kollektivtrafiken i Uppsala. – Politiker försöker ofta ställa städer mot varandra, men för att kampen för nolltaxa ska bli framgångsrik så gäller det att… Läs mer»

Pressmeddelande: Planka.nu utmanar SL på internet

SL tycker att plankningen kostar för mycket pengar. I själva verket är det avgifterna i kollektivtrafiken som är en ren förlust för stockholmarna.Varje år försvinner en massa pengar till biljett-, spärr- och kontrollsystemet i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikanter som har en månadslön på under 75 000 kr skulle också tjäna på att vår kollektivtrafik bekostades helt via… Läs mer»

Pressmeddelande: Kärnvapenhot mot landstingsfullmäktige

Upphandlingen av hamntrafiken, som gäller bland annat Djurgårdsfärjorna, har fört med sig mer i lasten än vad vi kollektivtrafikanter kunde ha anat. Serco Group, som vann upphandlingen tillsammans med Strömma, är annars inblandade i både fångtransporter, plutoniumforskning, bedrägerier och hantering av kärnvapen. Om man har tagit fan i båten får man ro honom i land…. Läs mer»

Pressmeddelande: Nolltaxepriset 2013 har tilldelats Karlskoga Kommun!

Genom sin jämställda snöröjning, som gjort upp med gubbröjning och trafikmaktordningen, så har kommunen inte bara pratat om kopplingen mellan trafik och jämställdhet – de har också gjort slag i saken. – För första gången har inte priset med biljettpriser att göra, säger Christian Tengblad från Planka.nu. Det visar på att kollektivtrafiken bara är en… Läs mer»

Pressmeddelande: Piratpartiet, feminister, och plankare i parad för avgiftsfri kollektivtrafik!

På Nolltaxedagen den 2 mars går en parad för avgiftsfri kollektivtrafik genom Stockholm. Arrangörer är Feministiskt initiativ Storstockholm, Piratpartiet Stockholms Län. Planka.nu och Ung Vänster Storstockholm. Motiven till nolltaxa i kollektivtrafiken kommer från vitt skilda håll men på lördag samlar vi  gemensamt krafter för att få upp frågan på dagordningen. – Klimatet är vår tids… Läs mer»

Pressmeddelande: Nomineringarna till Nolltaxepriset 2013 klara!

Nu är nomineringarna till Nolltaxepriset, som delas ut den första mars, klara. Nolltaxepriset delas ut till den eller de som under året har gjort något eller några av följande: Verkat för en avgiftsfri kollektivtrafik, arbetat för ökat inflytande över kollektivtrafiken för de som reser och arbetar i den, underlättat för avgiftsstrejkande, verkat för en öppnare… Läs mer»

Pressmeddelande: Biljettkontrollanter erbjuds avgiftsfri utbildning

Från den första januari så har Stockholm fått nya biljettkontrollanter, från ISS. Ett av sätten för företaget att få ut vinst på skattepengarna är att korta utbildningen, från fyra veckor till tre dagar. Nu erbjuder Planka.nu kompensation. – Sämre utbildning av kontrollanter kan leda till mer våld i kollektivtrafiken, om biljettkontrollanterna inte vet vad som… Läs mer»

Pressmeddelande: Polisen använder tunnelbanespärrarna till gränskontroller

Stockholmspolisen har länge förnekat att de jagar papperslösa stockholmare i kollektivtrafiken men i senaste numret av deras tidning Sambandet får vi för första gången sanningen svart på vitt: Spärrarna i kollektivtrafiken används för att göra inre gränskontroller. ”– Vi får inte kontrollera personer bara för att de ser utländska ut. Det måste ske utifrån tips… Läs mer»

Pressmeddelande: Skyddsstopp för SL:s spärrar

Efter den senaste tidens personskador i kollektivtrafiken, orsakade av SL:s klämspärrar, så inför och implementerar Planka.nu ett skyddsstopp från och med onsdag kl 16.30. – Varje dag arbetspendlar hundratusentals till jobb och skola, men eftersom det inte finns något skyddsombud så måste vi agera, säger Christian Tengblad på Planka.nu. Enligt Arbetsmiljöverket kan skyddsombudet ”stoppa /…/… Läs mer»

Pressmeddelande: Allt dyrare kollektivtrafik kräver organisering!

Ekots granskning av avgiftstrycket på kollektivtrafik i Sverige visar en skrämmande utveckling, en genomsnittlig ökning med 43% på tio år. Samtidigt som allt fler röster – från regering till gräsrotsorganisationer – menar att privatbilismen måste minska för att miljömål ska nås så ges pendlare incitament att ta bilen istället. Enligt Planka.nu handlar denna utveckling mycket… Läs mer»

Sida 2 av 612345...Sista »