Spärrvakter

Spärrvakterna (som numera heter stationsvärdar) sitter i en hytt framför spärren. De har huvudsakligen ansvar för information och biljettförsäljning på stationen. De har ingen uppgift att jaga plankare och har heller inget att vinna på att göra det. Därför är spärrvakterna inget problem för dig som plankar.