Spärrvakter

Spärrvakterna har huvudsakligen ansvar för säkerhet, information och biljettförsäljning på stationen. Dom har ingen uppgift att jaga plankare och har heller inget att vinna på att göra det. Därför är spärrvakterna ett mycket litet problem för dig som plankare.