SL-personal

SL-personalen gör ett jättebra jobb med att hålla igång vår kollektivtrafik. Vi har mycket mer gemensamt med dem än med cheferna i trafikbolagen och politikerna i SL-ledningen. Det finns ingen anledning att vara otrevlig mot dom eller bråka med dom. Som plankare finns det tvärtom en god anledning att vara ödmjuk och trevlig i kontakten med SL-personal. Förklara gärna varför du plankar och diskutera. Ibland uppfattas plankningen som hotfull eller som ett störningsmoment i arbetet, men genom samtal och diskussion kan man förklara att det inte har något med personalen att göra. Kollektivtrafiken är vår gemensamma angelägenhet och för att skapa en god stämning har vi alla möjligheter att ta det första steget och ta diskussionen.

Planka.nu och facket

Planka.nu har flera gånger varit i kontakt med och besökt de olika fackklubbar som organiserar arbetare inom SL-trafiken och berättat vad vi arbetar med och diskuterat vad de tycker om nolltaxan. Dessutom ger vi stöd när det är strejker och protester från personalen. Vi ser det som en viktig del i arbetet för en rättvis kollektivtrafik för alla.