Ordningsvakter

Ordningsvakterna är anställda genom en tredje part, exempelvis CSG eller Nokas med den huvudsakliga uppgiften att hålla ordning i kollektivtrafiken. De är klädda i gula västar med texten “ordningsvakt” på ryggen och är lätta att känna igen. De kontrollerar inte färdbevis och är inget problem för plankare om dom inte bevakar en spärrlinje eller följer med biljettkontrollanterna. Då kommer de att försöka slänga ut dig, något de till skillnad från övrig SL-personal får göra.

Deltar de i biljettkontrollen så kan de ibland försöka kvar dig men du måste fortfarande inte ta emot böter.