Kontrollanter

Kontrollanter är de i SL-trafiken som har som huvudsaklig arbetsuppgift att jaga trafikanter utan giltigt färdbevis. Det gör dom genom främst två metoder – kontroller under färdens gång och razzior vid spärrlinjer. Kontrollanterna är från och med 1/1 2013 anställda av ISS.

ISS biljettkontrollanter

Kontrollanterna arbetar ofta i grupper om åtminstone fem och är oftast lätta att känna igen på långt håll och särskilja från annan SL-personal. Ibland är de dock civilklädda men har exakt lika lite befogenheter då. Oavsett om de är uniformerade eller civila så måste de ha kontrollantbrickorna tydligt fäst på kläderna.

Vad kontrollanterna får och inte får göra…

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Här finns exempel på hur du kan agera:

Om du åker fast

Åker du ändå fast och inte kommer därifrån är det viktigt att inte visa legitimation. Visar du legitimation är det svårt att i efterhand hävda att du inte var på platsen om du skulle vilja överklaga boten, något du kan göra om du tagit emot en bot. Hävda att någon annan uppgett dina personuppgifter och förklara att du aldrig varit där så är chansen stor att boten blir avskriven. Driver SL ändå vidare ärendet kan det fungera att driva det rättsligt, för då ligger det på SL:s bord att bevisa att det var du som varit på platsen. Kontrollanterna vill gärna skriva ut en bot åt dig och sen låta dig gå, utan bråk eller problem. Därför är detta knep ganska bra.

Försäkra dig mot böter

För bara 100:- i månaden så försäkrar vi dig mot böter i kollektivtrafiken, läs mer om hur du blir medlem i p-kassan här.