Pressmeddelande: SL: Plankningen har ökat med 50 procent trots nya spärrar

I dagens Metro påstår SL att plankningen kommer att upphöra år 2013, ett mycket märkligt påstående! Det är nämligen så att enligt SL:s egna siffror har plankningen ökat med cirka 50 procent under den gångna mandatperioden, eftersom SL hävdar att plankningen i dagsläget innebär 314,3 miljoner kronor i uteblivna intäkter per år (Metro 2010-10-05 s.4). Den siffran var tidigare i år 100-200 miljoner kronor. Alltså en ökning med minst 57 procent, trots att priset på månadskortet bara höjts med 12 procent. Detta tydliggör hur extremt inkomstrelaterad plankningen är, en liten höjning av avgiften leder till en stor ökning av plankningen. SL vet om det här och har tidigare erkänt att plankningen har ekonomiska orsaker (Metro 2007-04-02).

Trots att SL:s styrelse ägnade hela förra mandatperioden åt att försöka stänga igen kollektivtrafiken med högre glasspärrar och Securitaskontrollanter så har plankningen ökat. Nu tror sig samma borgerliga politiker kunna bygga bort plankningen totalt, med samma medel som gång efter annan visat sig misslyckade, säger Christian Tengblad från Planka.nu.

SL:s styrelse brukar med jämna mellanrum göra utspel likt detta, det har närmast blivit en tradition, men lika traditionsenligt följs dessa “satsningar” av misslyckanden. Redan 2008, ett år innan SL började bygga de nya spärrarna som de nu vill sätta in i hela kollektivtrafiken, så hade vi instruktionsfilmer för hur man plankar förbi dem. Trots detta vill SL satsa ännu fler hundratals miljoner på att bygga dem.

Vi är tyvärr inte förvånade över den borgerliga alliansens kortsiktighet och ignorans i denna fråga. Den är helt i linje med SL:s visioner om sämre tillgänglighet, exkluderande av resurssvaga grupper och enorma satsningar på “inkomstsäkrande åtgärder” som inte fungerar. Plankningen sker på grund av att folk har ont om pengar, något SL vet men vägrar att omsätta i praktisk prispolitik. Nya spärrar och väktare minskar inte plankningen, de ökar konflikterna i kollektivtrafiken! Enda sättet att minska plankningen är att sänka priserna, och det enda sättet att bli av med den helt är att införa avgiftsfri kollektivtrafik, säger Christian Tengblad från Planka.nu

SL har ropat efter vargen tillräckligt många gånger. Nu är det dags att de tar ansvar och erkänner konsekvenserna av sin prispolitik. En modern storstad kräver en kollektivtrafik där alla får åka med. Släng spärrarna och avskaffa avgifterna!

*Loggor och pressbilder fria för publicering: http://planka.nu/press *

_Planka.nu arbetar för nolltaxa i kollektivtrafiken och organiserar avgiftsstrejkande kollektivtrafikanter i p-kassan, en bötesfond där medlemmarna betalar varandras böter.
Tel: 073-945 71 68
E-post: sthlm@planka.nu
http://www.planka.nu/_

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.