För en hållbar utveckling

Visste du att trafiken är den enskilt största källan till koldioxidutsläpp i Sverige? Men eftersom vi knappast kan sluta förflytta oss helt så är alternativet att ställa bilen hemma och åka kollektivt istället, både du och miljön tjänar på det!

Tänk dig att du ställer in en tunnelbanelinje i rusningstid och begär att alla dessa människor ska ta bilen till jobbet, utsläppen av koldioxid skulle då bli 29 000 gånger större än om de åkt kollektivt!

Avgiftsfri kollektivtrafik leder till en drastiskt förbättrad miljö, särskilt i storstadsregionerna, eftersom ökat användande av kollektivtrafik leder till motsvarande grad minskad bilism.

Frågan är därför snarast om vi, ur ett längre perspektiv, har råd att inte ha en avgiftsfri kollektivtrafik.

Minska utsläppen, både ur plånboken och avgasröret!

Att införa skattefinansierad kollektivtrafik skulle dels minska utsläppen från trafiken och dels underlätta för den stora delen av befolkningen som inte har tillgång till bil att delta i samhällslivet. För barn, äldre, funktionshindrade, låginkomsttagare, studenter, körkortslösa med flera är kollektivtrafiken en förutsättning för att kunna utbilda sig, ta sig till jobbet, träffa släkten, ha ett rikt umgänge, en berikande fritid och så vidare.

En välfungerande, avgiftsfri kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling!

Läs mer i våra rapporter