Självreduktion

Självreduktion (ibland: autoreduktion) är en strategi för att kollektivt kontrollera priser. Självreduktion är ett sätt för konsumenter att sätta rimliga priser på nödvändigheter som exempelvis kollektivtrafik, hyra, el och för producenter att bestämma en rimlig produktionstakt. Självreduktion kan exempelvis användas i kampen för avgiftsfri kollektivtrafik, ett annat exempel den storskaliga spridningen av information och kultur över nätet. Det kan också handla om att de som jobbar på en arbetsplats tillsammans bestämmer att de bara tänker utföra ett visst antal arbetsmoment varje dag.

Planka.nu och självreduktionen

Planka.nu:s p-kassa är ett exempel på vad självreduktion kan vara för någonting. Vi går ihop gemensamt och sätter en nivå för hur mycket vi kan betala för att kunna resa tryggt i kollektivtrafiken, exempelvis 100 kronor per månad. Pengarna går tillbaka till den som driver kollektivtrafiken i takt med att medlemmarna i kassan åker fast. Därmed har vi satt vårt eget värde på kollektivtrafikresan, med målet att finansieringen ska ske på ett rättvist sätt.

Andra typer av självreduktion

Ett annat sätt att driva självreduktionsprojekt är att göra egna biljetter. Planka.nu har vid några tillfällen producerat egentillverkade biljetter att användas i kollektivtrafiken som delats ut gratis. Biljetten fyller sin funktion och får legitimitet antingen genom att den är snarlik de ordinarie biljetterna, att många använder den eller att den som tar emot den kan känna en tillhörighet i den kamp som förs. Under första maj 2006 delade Planka.nu i Stockholm ut biljetter med ett kort budskap till SL-arbetarna som fick ta emot biljetterna. Genom att många använde biljetten på sin resa hem skapade vi både legitimitet för en avgiftsfri resa hem och kommunicerade med kollektivtrafikarbetarna.

Ladda ner

  • Självreduktionsbiljetter planka.nu delade ut under första maj 2006 – baksida | framsida

Läs mer!