Mot vinstintressen

Många landsting har idag bolagiserat kollektivtrafiken och bolagen har mer eller mindre som enda uppgift att lägga ut kollektivtrafikens olika delar på enteprenad. I praktiken handlar det om att be om anbud på för hur lite olika företag kan utföra en specifik uppgift (exempelvis driva tunnelbanan i Stockholm). Det företag som sen klarar av att göra det billigast får uppdraget. Bolagens enda intresse av att driva kollektivtrafik ligger i att plocka ut vinst ur den som hamnar hos aktieägarna. Att privata bolag tillåts plocka ut vinst ur en kollektiv angelägenhet som kollektivtrafiken gynnar ingen annan än aktieägarna.

Problem med storföretag i kollektivtrafiken

Titt som tätt så uppdagas det en ny skandal med ett bolag som inte skött sin uppgift i kollektivtrafiken, ibland har de skickat ut bluffakturor och ibland så har de avskedat fackligt förtroendevalda eller använt sig av svart arbetskraft. Detta är dock ingenting konstigt, felet ligger inte i dåliga rutiner eller giriga chefer, utan i systemet med privata vinstintressen i kollektivtrafiken. Detta är privatiseringarnas pris.

Kollektivtrafik med människan i centrum

Planka.nu menar att verksamheterna åter igen ska knytas till landstingen. Vi vill se en gemensamt ägd och skött kollektivtrafik där alla resurser används för att göra resan så bra som möjligt, för både de som arbetar och de som reser i den.

Läs mer