Att resa ska inte kosta hela världen

I november 2008 släppte Planka.nu rapporten Att resa ska inte kosta hela världen. Denna rapport släpptes inför klimattoppmötet i Poznan där Planka.nu deltog. Målet med denna rapport är att vrida diskussionen om hur vi ska klimatanpassa samhället från abstrakta siffror och procenttal till konkreta åtgärder. I rapporten presenterar vi fem konkreta åtgärder för att göra Stockholms transportsektor klimatsmart och rättvis.

Klicka här för att ladda hem Att resa ska inte kosta hela världen

Att resa ska inte kosta hela världen rapporten är slut och kan numera endast laddas ner.

Sammanfattning av Att resa ska inte kosta hela världen

Under 2009 ersattes det nuvarande Kyotoprotokollet av ett nytt internationellt klimatavtal. Som ordförandeland i EU spelade Sverige en nyckelroll när världens makthavare samlas i Köpenhamn för att skriva under det nya avtalet.

Efter detta vred vi i Planka.nu fokus från abstrakta procentsatser och klimatmål till konkreta politiska åtgärder. Transportsektorn är Sveriges största klimatbov, av våra klimatfarliga utsläpp kommer över 40 procent från transportsektorn. Värst är vägtrafiken, som sedan 1990 har ökat sina utsläpp med hela tolv procent, och nu står för cirka 30 procent av alla utsläpp.

En kraftfull klimatanpassning kräver omfattande infrastrukturförändringar i transportsektorn. Nyckeln till klimatanpassningen finns i städerna där de största utsläppen sker. Genom enkla reformer – som att planera städer för kollektivtrafik-, cykel- och promenadtransporter – kan vi tvinga bort biltrafiken och minska utsläppen från våra städer.
I denna rapport presenterar vi fem konkreta åtgärder för en rättvis och klimatsmart omställning av Stockholms transportsektor.

    • Transportsnål samhällsplanering
    • Storsatsa på spårburen kollektivtrafik
    • Stopp för vägutbyggnader
    • Bilfri stadskärna
    • Avgiftsfri kollektivtrafik

Vi hoppas att denna rapport ska bidra till en fördjupad diskussion om hur vi vill forma vår stad, samt sätta fokus på hur viktigt det är att en klimatanpassning sker på ett rättvist sätt.

Planka.nu
Stockholm, november 2008