Villkor

 1. Planka.nu gäller på alla fordon som hör till Västtrafiks bussar, pendeltåg och spårvagnar. Det vill säga all kollektivtrafik där Västtrafiks period- eller värdekort gäller och tilläggsavgiften/boten kommer från deras kontrollanter.
 2. Alla är välkomna att gå med i p-kassan. Dock förbehåller vi oss rätten att när som helst utesluta medlemmar som uppenbart saboterar verksamheten.
 3. Medlemskap gäller från och med att vi fått pengar av dig (oftast en bankdag efter att du har betalat) och bara så länge du har betalat för. Vill du att medlemskapet ska gälla från ett senare datum måste du ange det i meddelandefältet när du betalar. Det är alltså upp till dig själv att hålla reda på när ditt medlemskap går ut.
 4. Självklart betalar vi inte tilläggsavgifter/böter som du fått när du inte var medlem. Lämnar du in en sådan kommer vi inte att betala den och du står istället där med betalningspåminnelser. Du kan alltså inte gå med i efterskott.
 5. Vi behandlar eller betalar inte tilläggsavgifter/böter som är över en månad gamla.
 6. Vi betalar inte ut pengar till medlemmar som av någon anledning beslutat sig för att betala sin tilläggsavgift/bot själva.
 7. Vi ansvarar inte för uteblivna betalningar eller andra problem som uppstår utanför vår verksamhet.
 8. Naturligtvis försöker vi lösa problem om de uppstår, men vi ansvarar inte för eventuella påminnelseavgifter och liknande då dessa uppstår utanför vår kontroll, t.ex. när de beror på för sent betalad självrisk, utebliven tilläggsavgift/bot eller felaktigt angivna uppgifter.
 9. Bara vi som arbetar med betalningarna har tillgång till dina personuppgifter. Vi är mycket måna om att de inte ska komma på villovägar.
 10. Vi som arbetar med planka gör det utan ersättning. Pengarna du betalar in går helt till verksamheten. Eventuellt överskott används till informationsmaterial och andra verksamheter inom vårt arbete med nolltaxa. Läs mer under ekonomi.
 11. När du går med i p-kassan ger du oss samtidigt rätten att föra in dina personuppgifter i vårt register.
 12. Om p-kassan hamnar i ekonomiska problem p.g.a. ökning av antalet tilläggsavgifter/böter, så kan vi avbryta medlemskapet med omedelbar verkan. Som medlem kan du då begära tillbaka medlemsavgift motsvarande den återstående tiden på ditt medlemskap. Annars tillfaller pengarna andra kampanjer som också arbetar för avgiftsfri kollektivtrafik.
 13. Vi förbehåller oss rätten att ändra i dessa villkor när som helst utan att behöva meddela medlemmarna.