Har du åkt fast?

Skicka in boten till oss!

Är du medlem i p-kassan och har åkt fast så skicka bara in det lilla fladderpapper du fick av kontrollanten samt sätt in självrisken på 120:- på vårat plusgirokonto. Vi behöver båda för att betala din bot!
Är du inte medlem i p-kassan betalar vi inte din bot men vi rekommenderar att överklaga boten genom att kontakta Västtrafik. Detta gäller även om du blivit medlem senare eller varit medlem tidigare, var du inte medlem när du åkte fast betalar vi inte.

Skicka boten till:
Solidarisk kollektivtrafik i Göteborg
Box 7290
402 36 GÖTEBORG

Självrisken sätter du in på plusgirokonto 42 93 07 -2 (betalningsmottagare Solidarisk kollektivtrafik i Göteborg).

Ange följande som meddelande på din inbetalning: SR, födelsedatum (6 siffror), namn och e-postadress.

Obs! Lägg inga pengar i kuvert! Sätt in självrisken på plusgirot!

Våra rutiner

Vi betalar de böter vi får in med en girering under onsdagar. Västtrafik är ibland snabba på att skicka påminnelser så du kan eventuellt få en i lådan. Det är oftast inget att oroa sig för, de bara gnäller.

Kolla om boten är betald

Du kan kolla om din bot är betald genom att logga in på vår medlemslogin

Uppstår problem?

Det är viktigt att du skickar in boten så fort du kan efter du fått den! Väntar du för länge kommer du att få en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Om du inte skickar in boten inom en vecka kan vi inte garantera att boten betalas i tid för att slippa påminnelseavgift. Skulle du skickat in den sent och fått en sådan påminnelselapp så måste du skicka med hela A4:at till oss och sätta in självrisk + påminnelseavgift på vårt plusgirokonto. Observera att vi inte betalar din bot om vi inte får in hela A4:at!

Tilläggsavgifter (böter) vi får in som är över en månad gamla kommer inte behandlas.

Överklaga!

Samtidigt vill vi påminna alla om att tjafsa så mycket det bara går med Västtrafik innan ni biter i det sura äpplet och skickar oss böteslappen. Det är ju trots allt vår gemensamma kassa som betalar. Överklaga gärna din tilläggsavgift genom att kontakta Västtrafik.

Självrisk

Självrisken är på 120:- och en engångssumma du betalar varje gång du åkt fast. Anledningen till att man måste betala självrisk varje gång man åker fast är för att uppmuntra alla medlemmar att se upp för kontroller. P-kassan är en solidaritetsfond och i solidaritet med andra medlemmar och för att kassan ska gå runt vill vi att medlemmarna aktivt ska undvika biljettkontroller.

Självrisken ska sättas in på plusgirokonto: 42 93 07 – 2 (betalningsmottagare: Solidarisk kollektivtrafik i Göteborg)

Polisanmälan för bedrägligt beteende

Västtrafik har börjat med att i vissa fall polisanmäla plankare som åkt fast många gånger. De har blivit anmälda för bedrägligt beteende och vi har hört talas om minst ett fall där en person har blivit dömd i rättegång eftersom man ansåg det bevisat att den medvetet och systematiskt låtit bli att betala. De brukar börja med att skicka ut ett strafföreläggande, detta måste man inte betala utan man kan om man vill välja att gå vidare till rättegång.

Vi ställer oss kritiska till Västtrafiks agerande, bl.a. för att Västtrafik överhuvudtaget lagrar denna typ av information i flera år, att personer som redan betalat en tilläggsavgift till Västtrafik dessutom ska få betala böter och att man försöker kriminalisera en stor del av befolkningen, låginkomsttagare som inte har råd att betala i kollektivtrafiken. Men för tillfället är det så här situationen ser ut och det kan vara bra att veta att det finns en risk att man blir anmäld för bedrägligt beteende om man åker fast mycket.
I dagsläget har vi ingen möjlighet att hjälpa våra medlemmar ett betala eventuella böter för bedrägligt beteende men vi hjälper till med råd så gott vi kan.