Tips på saker som underlättar för oss alla

  • Skriv så tydligt du kan på talongen om du betalar med inbetalningskort.
  • Ange e-post varje gång du betalar medlemsavgift eller självrisk. Gör du inte det kan vi inte kontakta dig om det skulle bli några problem.
  • Om du skulle kontakta oss angående en särskild inbetalning så ange (ungefärligt) datum då den gjordes.
  • Gå in på hemsidan och titta ibland för att hålla dig uppdaterad.
  • Kom ihåg eller skriv ner när du betalade in din senaste medlemsavgift, för det är ditt eget ansvar att hålla reda på din medlemsperiod.