Trafikmaktordningen översatt till engelska och tyska

För att hitta lösningar som leder till ett samhälle präglat av tillgänglighet istället för automobilitet och bildominans så behöver saker hända runt om i hela världen. Om vi kan bli en del av en sådan diskussion så är vi förstås mycket nöjda.

Hjälp SL rätta till vinklad enkät

Härligt med en kollektivtrafikenkät! Och dessutom gjord av de styrande för att få åsikter från kollektivtrafikanterna. Men vänta nu… något verkar skumt. Ett alternativ saknas!

Elever i Halmstad utreder nolltaxa

Några sjundeklassare har gjort en utmärkt utredning om nolltaxa i Halmstad. Vi skriver om hur de gjorde, och förhoppningsvis kan detta inspirera flera att göra liknande undersökningar.

Inte visa biljett, inte visa ID – inga problem

En glädjande dom har kommit i ett mål vid Solna Tingsrätt. Det gäller Claudio som vägrade visa biljett för kontrollanterna, gick ut från stationen och sedan blev stoppad av en polis. Men det var inte polisen som fick sista ordet.


Nyhetsarkiv»