Så plankar du!

Att planka är för många en nödvändighet för att få ekonomin att gå ihop. Dessutom är det en skarp markering mot de politiker som är ansvariga att du inte accepterar det orättvisa avgiftstrycket. Det blir en föraning om fri kollektivtrafik, där alla har tillgång.

På denna sida kan du läsa mer om hur du plankar lättast på de olika färdmedlen och hur du kan komma undan kontrollanter, klicka på de olika alternativen för att läsa mer om ett visst sätt att planka på.

Undvik biljettkontroller genom Facebookgruppen!

Det finns en grupp på Facebook, med 34000 medlemmar, där du enkelt kan se och undvika samt varna dina medresenärer för biljettkontroll. Gruppen heter Här befinner SL-kontrollanterna sig.