Ekonomi

Korta fakta om Planka.nu:s ekonomi

  • Planka.nu finansieras helt och hållet av pengar från p-kassan, vår bötesfond.
  • Ingen vinst genereras ur bötesfonden. Allt går tillbaka till verksamheten och ingen tar ut någon lön.
  • Förutom att betala medlemmarnas böter går pengarna också till att finansiera informationsmaterial som foldrar, affischer, pins, flygbladsutdelningar och annat som omfattas av Planka.nu:s verksamhet.
  • Ibland skänker vi pengar till andra projekt. Bland annat hjälper vi papperslösa invandrare med färdbevis genom ett samarbete med Ingen människa är illegal.
  • P-kassan är Planka.nu:s första ekonomiska prioritet. Vi ser alltid till att ha ett större basbelopp för att garantera att det finns pengar att betala medlemmarnas böter med.
  • Plankas ekonomi sköts av en oavlönad kassör som tillsätts genom årsmötet.