Hur uppstår motsättningarna?

Vi menar att problematiken bakom ökade konfrontationer och ökat våld i kollektivtrafiken huvudsakligen har ekonomiska och sociala orsaker, kopplade till ett orättvist finansieringssystem av kollektivtrafiken.

När SL tar i med hårdhandskarna drabbas alla

Där vanliga människor inte har råd att betala för sig i kollektivtrafiken, men trafikutövaren SL bestämmer sig för att ta tag med hårdhandskarna mot plankningen, skapas en problematisk situation. Ytterst står konflikten mellan kontrollanterna och trafikanterna, och det är också dessa två grupper som uteslutande är de som råkar illa ut. Beslutsfattarna sitter trygga på sina stolar.

Ingen ska behöva vara rädd

Situationen är problematisk. Vi är inte ute efter att svartmåla kontrollanter som yrkesgrupp, utan att förebygga och skapa en situation där varken trafikanter eller kontrollanter behöver vara rädda. Vi tror inte att SL-personal per definition, eller någon särskild grupp av SL-personalen är värre än någon annan yrkesgrupp. Vi menar att problemet ligger i den konstruerade konfliktsituationen som uppstår när människor som inte har råd att betala för sig konfronteras med kontrollanter som försöker utföra sitt jobb.

Avskaffa biljetter, avskaffa våld!

Vår lösning är att avskaffa avgiftssystemet och istället införa en avgiftsfri, skattefinansierad kollektivtrafik. Läs mer om den lösningen här.

På kortare sikt vill vi lyfta fram problemet, täcka upp det behov som finns att hjälpa trafikanter som råkat illa ut och på så sätt omöjliggöra för de som utsätter andra för fara att fortsätta.

Läs mer