Anmäla

Har du blivit utsatt för brott i kollektivtrafiken i Stockholm? Kollektivtrafikombudsmannen hjälper dig att polisanmäla och/eller JO-anmäla.

Kollektivtrafikombudsmannen är till för dig

är du inte säker på att du blivit utsatt för någonting olagligt, men känner dig kränkt eller undrar något så hör av dig ändå. Kollektivtrafikombudsmannen hjälper till med råd och tips. Och tänk på att det aldrig skadar att göra en anmälan. Vår filosofi är att de som beter sig illa ska veta att de har ögonen på sig!

Det är i första hand justitieombudsmannen som är instansen man ska vända sig till i fall av fel i det som klassas som myndighetsutövning. I praktiken är det biljettkontrollerna och uttagandet av tilläggsavgiften (boten).

Polisen kontaktar vi när du blivit utsatt för hot, våld eller liknande.