Kollektivtrafikombuds­mannen

Tyvärr är det ingen som jobbar med KTO just nu, är du jurist/juriststudent och vill hjälpa till så kontakta Planka.nu.  Kollektivtrafikombudsmannen (KtO) är Planka.nu:s jurist som arbetar med att hjälpa dig som blivit utsatt för brott av anställd personal i kollektivtrafiken i Stockholm. För att förebygga brott och arbeta för en öppnare och mer tolerant kollektivtrafik stödjer vi dig som råkat illa ut och hjälper dig att polisanmäla.
Vi hjälper naturligtvis dig som råkat illa ut i någon annan stad än Stockholm också, men vi har bäst erfarenhet av situationen i Stockholm.

 

 

 

 

Läs mer