Plankningspatrullen

Sedan ett par månader tillbaka har vi börjat med plankningspatruller för att underminera avgiftssystemet. Det en patrull innebär är att vi varnar för biljettkontrollanter ombord på olika färdmedel, men även vid spärrazzior. Oftast kombineras plankningspatruller med basaktivism ifall det inte är några kontrollanter i närheten. För att hitta biljettkontrollanterna använder vi oss av gruppen Här befinner SL-kontrollanterna sig.

Skriv gärna upp dig på formuläret nedan för att bli kontaktad inför kommande aktiviteter: 

Kontakt: 072 285 18 72